Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0050

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Zarządzanie komunikacją w kryzysie

Autorzy Krynicka-Duszyńska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Managing communication during crisis situation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie zostaną opisane elementy, na które naleSy zwrócić uwagę podczas kształtowania informacji w sytuacji kryzysowej. A takSe przedstawione zostaną przygotowania do planu komunikacyjnego w organizacji poprzez jasne zdefiniowanie otoczenia, określenie metod komunikacji.
EN Continuity of communication in companies seems to be the most significant factor in managing an organisation and in forming its external image. It can be clearly visible during a crisis situation when the process of forming and distributing information is of considerable significance; moreover, the way of managing communication translates directly into results. The main goal of this article is to present communication management in a crisis situation as a conscious tool supporting managing processes in an organisation. Crisis and communication definitions are explained together with their components. Communication barriers limiting its proper and efficient management have been described along with preparations to build a well thought-out communication plan.
Słowa kluczowe
PL organizacja   sytuacja kryzysowa   komunikacja społeczna   zarządzanie komunikacją   public relations  
EN organization   crisis situations   social communication   communication management   public relations  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 245--255
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Krynicka-Duszyńska, M.
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Komunikowanie się w biznesie, pod red. Mruk H., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 176.
[2] Kuc B. R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009, s. 195-196, 212.
[3] Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie, Poltext, Warszawa 2003.
[4] Praktyka kierowania, pod red. Stewart D. M., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 329-330.
[5] Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 207-224.
[6] Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 46.
[7] Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1991, s. 477.
[8] Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978, s. 981.
[9] Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999, s. 13.
[10] Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 445-446.
[11] Wawrzyniak B., Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje. Badania. Propozycje, PWE, Warszawa 1985, s. 41-42.
[12] Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo fachowe CeDEWu.pl, Warszawa 2009, s. 16, 17.
[13] Winkler R., Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
[14] Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1990, s. 223-224.
[15] Zachowania organizacji wobec sytuacji kryzysowych, pod red. Skalik J., Cornetis, Warszawa 2003, s. 17-18, 472, 575.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0050
Identyfikatory