Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0042

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Prognozowanie metodą delficką - metoda oceny prawidłowości prognoz

Autorzy Rogalska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Delphi method forecasting - method of evaluating forecast accuracy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy analizowano możliwość weryfikowania ocen eksperckich w metodzie delfickiej prognozowania zdarzeń. Zaproponowana metoda obliczeniowa umożliwia odpowiedzi na pytania: czy można mieć zaufanie do ekspertów i czy oceny ekspertów są zgodne. Pozwala na wyznaczenie podstawowych statystyk dla zmiennych, eliminując braki zgodności wśród ekspertów. W artykule opisano podstawowe założenia metody delfickiej, jej wady i zalety. W punkcie 2 opisano zaproponowaną metodę obliczeniową, z wykorzystaniem testów statystycznych normalności rozkładów, równości wariancji i istotności różnic w grupach. W punkcie 3 przedstawiono przykład obliczeniowy.
EN The study analysed the possibility of verifying expert assessments in the Delphi method of forecasting events. The proposed method of calculation allows one to answer the following questions: Can you have confidence in experts and are experts’ assessments consistent? It makes it possible to determine the basic statistics for the variables, eliminating the deficiencies of concordance among experts. The article describes the basic assumptions of the Delphi method, its advantages and disadvantages. In section 2, the method of calculation is presented, using statistical tests of normality of distributions, equality of variance and significance of differences in groups.
Słowa kluczowe
PL prognozy   metoda delficka   test t-Studenta   równość wariancji   istotność różnic w grupach  
EN forecast   Delphi method   t-Student test   equal variance   significance of differences in groups  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 150--159
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rogalska, M.
  • Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Bibliografia
[1] Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
[2] Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
[3] Martyniak Z., Wstęp do inwentyki, Wydawnictwo Uczelniane, Kraków, s. 32.
[4] Podręcznik internetowy STATISTICA, http://www.statsoft.pl /textbook/sttimser. htm.
[5] Skorupka D., Risk Management in Building Projects, AACE International Transaction, (CSC.1.91– CSC.1.96 ), The Association for the Advancement of Cost Engineering, USA, Orlando 2003.
[6] Skorupka D., Neural Networks in Risk Management of a Project, 2004 AACE International Transaction, (CSC.1.51– CSC.1.57), The Association for the Advancement of Cost Engineering, USA, Washington 2004.
[7] Skorupka D., The method of identification and quantification of construction projects risk, [w:] “Archives of Civil Engineering”, LI, 4, Warszawa 2005, s. 647-662.
[8] Skorupka D., Hastak M., Identification and Analysis of Risk Indicators of an Increase in Construction Project Costs, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej”, 602, Budownictwo Lądowe, Nr 59, KILiW PAN, Krynica 2006, s. 223 - 230.
[9] Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, T 1. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0042
Identyfikatory