Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0030

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Problemy realizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji kryzysu gospodarczego

Autorzy Hoła, B.  Sawicki, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of completing housing investments in economic crisis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problemy związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych przez średniej wielkości spółdzielnię mieszkaniową. Działalność inwestycyjna spółdzielni mieszkaniowej ma na celu zapewnienie jej rozwoju. Kryzys gospodarczy zakłócił jednak zrównoważony rozwój przedmiotowej spółdzielni. Niektóre planowane inwestycje nie mogły zostać zrealizowane, a inne wymagały zmian. Na bazie doświadczeń ze zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych opracowano procedurę, wspomagającą proces podejmowania decyzji dotyczących nowych inwestycji mieszkaniowych. Określono zbiór czynników zewnętrznych-środowiskowych oraz wewnętrznych-spółdzielni, które należy uwzględnić w tym procesie.
EN The article presents problems associated with the completion of housing projects by a mediumsized housing co-operative. Investment activity of a housing cooperative is to ensure its development. An economic crisis, however, would interfere with the sustainable development of a cooperative. Some of the scheduled investments might not be completed, whereas others would require changes. Based on experience with housing investments completed, a procedure has been developed to assist the decision making process for new housing investments. A set of external factors – environmental ones – and internal factors – cooperatives –that should be taken into account in this process has been determined.
Słowa kluczowe
PL budownictwo mieszkaniowe   kryzys gospodarczy   inwestycje   spółdzielnie mieszkaniowe  
EN housing industry   economic crisis   investments   housing co-operatives  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 7--16
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Hoła, B.
autor Sawicki, M.
  • Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
[1] Gospodarka mieszkaniowa w 2005 r, 2007r, 2008 r., 2009 r., Wydawnictw GUS Warszawa, 2006 do 2010 r.
[2] Książek M., Wielokryterialna ocena rozwiązań projektowych budynków, Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
[3] Strony internetowe GUS.
[4] Twardowska M., Projekt koncepcji domu wielorodzinnego dla średniozamożnej rodziny, Praca dyplomowa na wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wrocław 2008.
[5] Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r ( zmiany: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398, Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550, Nr 223, poz. 1779. )
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0030
Identyfikatory