Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0032-0018

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Are fishponds really a trap for nutrients? - a critical comment on some papers presenting such a view

Autorzy Kufel, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Czy stawy rybne są rzeczywiście pułapką dla pierwiastków biogennych? - krytyczny komentarz do pewnych prac prezentujących taki pogląd
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN There is still a controversy about the environmental impact of fishponds, especially on their ability to retain nutrients. This paper presents some basic rules of nutrient cycling in running and stagnant waters and the biotic and abiotic transformation of nutrients delivered to dam reservoirs and fishponds. Based on these common properties of eutrophic stagnant waters, some critical remarks are presented on papers that claim to prove the capacity of fishponds to retain nutrients (mainly nitrogen) during fish production and after pond drainage. Finally, some ways of reducing negative environmental impacts of fishpond effluents are described as an indirect evidence that such impacts really pose a threat to water quality.
PL Nadal nierozstrzygnięty pozostaje spór o środowiskowe oddziaływanie stawów rybnych, szczególnie w odniesieniu do ich zdolności zatrzymywania pierwiastków biogennych. W artykule przedstawiono podstawowe zasady obiegu pierwiastków biogennych w wodach płynących i stojących oraz biotyczne i abiotyczne przemiany, którym podlegają te pierwiastki w wodach zbiorników zaporowych czy stawów rybnych. Odwołując się do tych zasad, przedstawiono uwagi krytyczne wobec pewnych badań, których autorzy dowodzą retencyjnych zdolności stawów rybnych, zwłaszcza zdolności do retencji azotu. Jako pośredni dowód potencjalnych zagrożeń, w końcowej części artykułu przedstawiono różne zabiegi i sposoby, które są podejmowane, by te zagrożenia minimalizować.
Słowa kluczowe
PL obieg i akumulacja pierwiastków biogennych   uwalnianie azotu   współstrącanie fosforu i wapnia  
EN nitrogen release   nutrient accumulation   nutrient cycling  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 17 [VII-XII]
Strony 39--44
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz. , rys.
Twórcy
autor Kufel, L.
  • Institute of Biology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland, lechkufel@tlen.pl
Bibliografia
BARSZCZEWSKI J., KACA E. 2013. Water retention in ponds and the improvement of its quality during carp production. Journal of Water and Land Development. No 17 p. 31–38.
BOYD C. E., LICHTKOPPLER F. 1979. Water quality management in pond fish culture.Research and Development Series. No. 22. Alabama. International Center for Aquaculture, Auburn University pp. 32.
DOBROWOLSKI K.A. 1998. Stawy. W: Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce [Ponds. In: Protection of aquatic and wetland habitats in Poland]. Eds K.A. Dobrowolski, K. Lewandowski. Dziekanów Leśny. Ofic. Wydaw. Inst. Ekol. PAN p. 111–132.
GĄSIOR I.K. 2012.Wpływ zbiornika zaporowego na charakter wód rzecznych [The effect of dam reservoir on the characteristics of river waters]. MSc. thesis. Siedlce. UPH pp. 27.
GÓRNIAK A. (ed.) 2006. Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990–2004 i jego rekultywacja [Ecosystem of Siemianówka Dam Reservoir in the years 1990–2004 and its restoration]. Białystok. UwB. ISBN 978-83-7431-093-2 pp. 236.
HRYCYNIAK I., JANINOWICZ I., GRYNŻEWSKI N., WĘGLARZY K. 2011. Uzyskiwanie dodatkowej produkcji ryb poprzez racjonalne wykorzystanie pasz naturalnych w stawach [Additional fish production through efficient use of natural feeds in ponds]. Wiadomości Zootechniczne. No 49 p. 53–60.
KAUSHIK S.J. 1995. Nutrient requirements, supply and utilization in the context of carp culture. Aquaculture. Vol. 129 p. 225–241.
KESTEMONT P. 1995. Different systems of carp production and their impacts on the environment. Aquaculture. Vol. 129 p. 347–372.
KIBRIA G., NUGEGODA D., FAIRCLOUGH R., LAM P. 1997. The nutrient content and the release of nutrients from fish food and faeces. Hydrobiologia. No 357 p. 165–171.
KNÖSCHE R., SCHRECKENBACH K., PFEIFER M., WEISSENBACH H. 2000. Balances of phosphorus and nitrogen in carp ponds. Fisheries Management and Ecology. Vol. 7. Iss. 1–2 p. 15–22.
KONNERUP D., TRANG N.T.D., BRIX H. 2011. Treatment of fishpond water by recirculating horizontal and vertical flow constructed wetlands in the tropics. Aquaculture. Vol. 313 p. 57–64.
KUCZYŃSKI M. 2007. Pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych. W: Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia [Non-productive values of carp ponds. In: Selected problems of carp welfare]. Eds A. Lirski, A.K. Siwicki, J. Wolnicki. Olsztyn. Wydaw. IRŚ p. 43–54.
LIRSKI A. 2007. Wybrane informacje o karpiu i historii jego chowu na ziemiach polskich. W: Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia [Selected information regarding carp and the history of its cultivation in Poland. In: Selected problems of carp welfare]. Eds A. Lirski, A.K. Siwicki, J. Wolnicki. Olsztyn. Wydaw. IRŚ p. 11–24.
MURPHY T.P., HALI K.J.,YESAKI I. 1983. Coprecipitation of phosphate with calcite in a naturally eutrophic lake. Limnology and Oceanography. Vol. 28. Iss. 1 p. 56–69.
OTSUKI A., WETZEL R.G. 1972. Coprecipitation of phosphate with carbonates in a marl lake. Limnology and Oceanography. Vol. 17. Iss. 5 p. 763–767.
PRĄDZYŃSKA B. 2004. Próba oceny oddziaływania stawów hodowlanych na środowisko przyrodnicze (na przykładzie gminy Malechowo). Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską [An attempt to assess the effect of fishponds on the natural environment (an example of Malechowo commune). In: Ecological-landscape studies in programming sustainable development. An overview of Polish experience before integration with the European Union]. Ed. M. Kistowski. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. 13 p. 221–226.
QIAN P-Y., WU M.C.S., NI I-H. 2001. Comparison of nutrients release among some maricultured animals. Aquaculture. Vol. 200 p. 305–316.
RAHMAN M.M., JOA Q., GONG Y.G., MILLER S.A., HOSSAIN M.Y. 2008. A comparative study of common carp (Cyprinus carpio L.) and calbasu (Labeo calbasu Hamilton) on bottom soil resuspension, water quality, nutrient accumulations, food intake and growth of fish in simulated rohu (Labeo rohita Hamilton) ponds. Aquaculture. Vol. 285 p. 78–83.
SARÀ G. 2007. A meta-analysis on the ecological effects of aquaculture on the water column: Dissolved nutrients. Marine Environmental Research. Vol. 63. Iss. 4 p. 390–408.
SCHUENHOFF A., SHPIGEL M., LUPATSCH I., ASHKENAZI A., MSUYA F.E., NEORI A. 2003. A semi-recirculating, integrated system for the culture of fish and seaweed. Aquaculture. Vol. 221 p. 167–181.
STUMM W., MORGAN J.J. 1970. Aquatic chemistry. An introduction emphasizing chemical equilibria in natural waters. New York. Wiley pp. 583.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0032-0018
Identyfikatory