Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0032-0015

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Water resources of the island of Korcula (Croatia): availability and agricultural requirement

Autorzy Ljubenkov, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zasoby wodne wyspy Korcula (Chorwacja): dostępność i potrzeby rolnictwa
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The island of Korcula is located along the eastern coast of the Adriatic Sea. It has Mediterranean climate with mild and wet winters and hot and dry summers. The island's water supply has been managed in two ways: through a pipeline from the mainland and by drawing groundwater. The island's water is mainly used for drinking and for sanitary needs of the population and tourists, and only a small part is used in industrial production. Tourism causes high seasonal water needs which can hardly be met with the existing water supply system. Agriculture has long tradition on the island. Today, 3 500 ha are cultivated which is about 12.7% of island area, while only 20 ha are irrigated. Therefore total agricultural production is variable and mainly depends on climate. Due to more often and stronger droughts, yields are decreased which causes high economical losses. This paper deals with island's natural features, water needs especially for agriculture, water resources management and finally it suggests measures and activities to improve existing water use.
PL Wyspa Korcula jest położona wzdłuż wschodniego wybrzeża Adriatyku. Korcula ma klimat śródziemnomorski z łagodnymi i wilgotnymi zimami i gorącymi i bezdeszczowymi okresami letnimi. Istnieją dwa źródła zasilania w wodę - rurociągiem ze stałego lądu oraz pobór wody gruntowej. Woda na wyspie służy głównie do celów pitnych i na sanitarne potrzeby mieszkańców i turystów, a jedynie mała jej część jest używana w produkcji przemysłowej. Turystyka powoduje duże sezonowe zapotrzebowanie na wodę, które trudno pokryć z istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę. Rolnictwo ma długą tradycję na wyspie. Obecnie uprawia się 3 500 ha, które stanowią 12,7% obszaru wyspiarskiego, a tylko 20 ha się nawadnia. Dlatego produkcja rolna jest zależy przede wszystkim od zmiennych warunków klimatycznych. Ze względu na częste i silne susze zmniejszenie plonów powoduje duże straty ekonomiczne. W niniejszym artykule przedstawiono naturalne cechy wyspy, w tym potrzeby wodne rolnictwa, oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Zaproponowano przedsięwzięcia, mające na celu poprawę istniejącej sytuacji.
Słowa kluczowe
PL Korcula   wyspa   woda   woda gruntowa   nawadnianie  
EN groundwater   island   irrigation   Korcula   water supply  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 17 [VII-XII]
Strony 11--18
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ljubenkov, I.
Bibliografia
BONACCI O. 1987. Karst hydrology with special references to the Dinaric karst. Berlin. Springer Verl. ISBN 3540181059 pp. 184.
BONACCI O. 2004. Poljes. In: Encyclopedia of caves and karst science. Ed. J. Gunn. New York. Fitzroy Degrborn p. 559–600.
BONACCI O., LJUBENKOV I., KNEZIĆ S. 2012. The water on a small karst island: the island of Korčula (Croatia) as an example. Environmental Earth Sciences. Vol. 66. Iss. 5 p. 1345–1357.
BONACCI O., ROJE-BONACCI T. 2003. Groundwater on small Adriatic karst islands. RMZ – Materials and Geoenvironment. Vol. 50. No. 1 p. 41–44.
CHARALAMBOUS C.N. 2001. Water management under drought conditions. Desalination. Vol. 138 p. 3–6.
CHARTZOULAKIS K.S., PARANYCHIANAKIS N.V. ANGELAKIS A.N. 2001. Water resources management in the island of Crete, Greece, with emphasis on the agricultural use. Water Policy. Vol. 3 p. 193–205.
DIAZ ARENAS A.A., FEBRILLET HUERTAS J. 1986. Hydrology and water balance of small islands. A review of existing knowledge. Technical Documents in Hydrology. Paris. UNESCO pp. 30.
DOORENBOS J., PRUITT W.O. 1977. Crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper. No 24 pp. 180.
DUPLANČIĆ-LEDER T., UJEVIĆ T., ČALA M. 2004. Coastline lengths and areas of islands in the Croatian part of the Adriatic Sea determined from the topographic maps at the scale 1:25000. Geoadra. Vol. 9. No. 1 p. 5–32.
GIKAS P., TCHOBANOGLOUS G. 2009. Sustainable use of water in the Aegan islands. Journal of Environment Management. Vol. 90. Iss. 8 p. 2601–2611.
LJUBENKOV I. 2011. Održivo gospodarenje vodnim resursima otoka Korčule s naglaskom na njihovo korištenje za poljoprivredu [Sustainable water resource management on the island of Korčula with emphasis on the agriculture]. PhD dissertation. Split. Faculty of Civil Enginering and Architecture, University of Split, Croatia pp. 284.
PALMER W. 1965. Meteorological drought. Washington. US Water Bureau. Research Paper. No. 45 pp. 58.
SALVATI L., PETITTA M., CECCARELLI T., PERINI L., BATTISTA F., VENEZIAN SCARSCIA M.E. 2008. Italy’s renewable water resources as estimated on the basis of the monthly water balance. Irrigation and Drainage. Vol. 57 p. 507–515.
SOKOLOV A.A., CHAPMAN T.G. 1974. Methods for water balance computations. Paris. UNESCO pp. 125.
TERZIĆ J. 2006. Hidrogeologija jadranskih krških otoka. [Hydrogeology of the Adriatic karst island]. PhD disseratation. Zagreb. Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb, Croatia pp. 220.
TERZIĆ J., MARKOVIĆ T., PEKAŠ Ž. 2008. Influence of seawater intrusion and agricultural production on the Blato Aquifer, Island of Korčula, Croatia. Environmental Geology. Vol. 54. Iss. 4 p. 719–729.
TSAGARAKIS K.P., DIALYNAS G.E., ANGELAKIS A.N. 2004. Water resources management in Crete (Greece) including water recycling and reuse and proposed quality criteria. Agricultural Water Management. Vol. 66. Iss. 1 p. 35–47.
VACHER H.L., QUINN T.M. (eds) 1997. Geology and hydrogeology of carbonate islands. Developments in Sedimentology. Vol. 54. ISBN 0444516441 pp. 948.
VENEZIAN SCARASCIA M.E., BATTISTA F., SALVATI L. 2006. Water resources in Italy: availability and agricultural use. Irrigation and Drainage. Vol. 55. Iss. 1 p. 115–127.
VERHOG F.H. 1987. Hydrology and water balance of small islands. In: Water resources development of small Mediterranean islands and isolated coastal areas. MAP United Nations Environment Program. Technical Reports Series. No. 12 p. 7–16.
WALTER W.A., HARNICKELL E., MUELLER-DOMBOIS D. 1975. Climate-diagram maps of the individual continents and the ecological climatic regions of the earth. New York. Springer. ISBN 3540070656 pp. 36.
WHITE I., FALKLAND T. 2009. Management of freshwater lenses on small Pacific islands. Hydrogeology Journal. Vol. 18 p. 227–246.
ZACHARIAS I., KOUSSOURIS T. 2000. Sustainable water management in the European islands. Physics and Chemistry of the Earth. Vol. 25. Iss. 3 p. 233–236.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0032-0015
Identyfikatory