Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0030-0060

Czasopismo

Inżynieria Ruchu Drogowego

Tytuł artykułu

Znaki i sygnały w ruchu drogowym - uwarunkowania prawne. Stan prawny na 15 listopada 2012 r.

Autorzy Molecki, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ruch w dowolnej sieci transportowej, w której rozwijane prędkości uniemożliwiają natychmiastowe zatrzymanie się w przypadku zagrożenia, musi być odpowiednio regulowany. W przypadku dróg na regulacje te składają się cztery poziomy: reguł postępowania zapisanych w prawie, znaków, sygnalizacji oraz sygnałów dawanych przez osoby uprawnione. W numerze 3/2012 "Inżynierii Ruchu Drogowego" zamieszczone zostało zestawienie aktów prawnych powiązanych z Prawem o ruchu drogowym. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić szczegółowo kwestie związane ze znakami i z sygnałami drogowymi oraz prawnymi aspektami ich stosowania w Polsce.
EN Traffic in any transportation network where allowed velocities unable to stop the vehicle immediately in case of danger has to be regulated. As far as roads are concerned, these regulations consist of four levels: rules of action according to legal regulations, road signs, traffic lights and signals given by authorized individuals. The 3/2012 issue of "Inżynieria Ruchu Drogowego" presented the list of legal acts linked to The Traffic Law. The aim of the article is to present in detail the issues connected with roads signs and traffic lights, as well as the legal aspects of their application in Poland.
Słowa kluczowe
PL znaki i sygnały w ruchu drogowym   sieć transportowa   sterowanie ruchem drogowym   uwarunkowania prawne  
EN traffic signs and lights   transportation network   traffic management   legal requirements  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Inżynieria Ruchu Drogowego
Rocznik 2013
Tom Nr 1
Strony 11--15
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., fot., tab.
Twórcy
autor Molecki, B.
  • Zakład Logistyki i Systemów Transportowych, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
1. Chodur J., Ostrowski K.: Charakterystyka strumienia ruchu w początkowym okresie sygnału zielonego na skrzyżowaniu z sygnalizacją. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 5/2012.
2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 2008.
3. Gondek S., Bąk R.: Badania wjazdów na sygnale czerwonym na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 5/2012.
4. Kaeske K.: Die einheitlichen Haltestellenzeichen für Straßenbahnen und Kraftfahrlinien. „Verkehrstechnik”, nr 16/1939.
5. Molecki B., Skrzymowski O., Molecki A.: Unifikacja sygnalizacji świetlnej dla pojazdów komunikacji zbiorowej. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 4/2004.
6. Molecki B., Skupień E.: Zachowania pieszych w obrębie dużych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na przykładzie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 6/2010.
7. Molecki B.: Ruch drogowy – uwarunkowania prawne. „Inżynieria Ruchu Drogowego”, nr 3/2012.
8. Molecki B.: Oznakowanie przystanków autobusowych. „Autobusy-TEST”, nr 6/2012 i 7-8/2012.
9. Molecki B.: Zastrzeżenia do metody obliczania czasów międzyzielonych sygnalizacji świetlnej, uwzględniających transport zbiorowy. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”, nr 124/2012.
10. Rychter W.: Dzieje samochodu. WKŁ, Warszawa 1979.
11. Sylwestrzak W.: Zasady projektowania sygnalizacji świetlnych na drogach pozamiejskich, gdzie rzeczywiste prędkości pojazdów oscylują w granicach 90-100 km/h. „Inżynieria Ruchu Drogowego”, nr 3/2012.
12. Tracz M., Allsop R.E.: Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. WKŁ, Warszawa 1990.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0030-0060
Identyfikatory