Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0029-0027

Czasopismo

Magazyn Autostrady

Tytuł artykułu

Badanie typu mieszanek mineralno-asfaltowych

Autorzy Bogacka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania rynku materiałów budowlanych do przepisów unijnych. Podstawowym elementem tego procesu jest Ustawa o wyrobach budowlanych wraz z rozporządzeniami wydanymi do niej. Autorka w poniższym artykule przedstawia problemy dotyczące badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badań poszczególnych cech mieszanek w oparciu o wymagania norm zharmonizowanych (wyrobów) i norm badań.
EN Polish accession to the European Union made it necessary to adapt the building materials market to the EU regulations. The main element of this process is the Act on Construction Products and the regulations issued to it. The author of this article presents a study on the problems of mineral - asphalt mixes and testing of features of the mixes based on the requirements of the harmonized standards and norms.
Słowa kluczowe
PL mieszanki mineralno-asfaltowe   ustawa o wyrobach budowlanych   wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych   beton asfaltowy  
EN mineral-asphalt mixes   the Law on construction products   concrete asphalt  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Magazyn Autostrady
Rocznik 2012
Tom Nr 10
Strony 82--85
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor Bogacka, M.
  • Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki
Bibliografia
1. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004 r., poz. 881).
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 23, poz. 122).
5. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
6. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1. Beton asfaltowy.
7. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 2. Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw.
8. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 3. Bardzo miękki beton asfaltowy.
9. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania. Część 4. Mieszanka HRA.
10. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5. Mieszanka SMA.
11. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 6. Asfalt lany.
12. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 7. Asfalt porowaty.
13. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 8. Destrukt asfaltowy.
14. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 9. Beton asfaltowy do ultracienkich warstw (projekt).
15. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20. Badanie typu.
16. PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21. Zakładowa kontrola produkcji.
17. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM. Załącznik do Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn. 24.04.1997 r.
19. Technische Prüfvorschriften für Asphalt und Strassenbau TP A-StB, Teil 1: Bindemittelgehalt (TP A-01).
20. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.
21. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 1. Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego.
22. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 2. Oznaczanie składu ziarnowego.
23. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 5. Oznaczanie gęstości.
24. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 6. Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną.
25. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 8. Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni.
26. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 12. Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę.
27. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 22. Koleinowanie.
28. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 23. Oznaczanie wytrzymałości mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie.
29. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 24. Odporność na zmęczenie.
30. PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Część 26. Sztywność.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0029-0027
Identyfikatory