Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0008

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

The Mzab foggara: an original technique for collecting the water rising

Autorzy Remini, B.  Achour, B.  Ouled Belkhir, C.  Baba Amar, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Foggara rzeki Mzab: oryginalna technika gromadzenia wód powodziowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper describes for the first time an original foggara, different from the classical foggara (foggara of Gourara) which collects water from the Intercalary Continental aquifer. Located in the middle of the Mzab River, this hydraulic system called the Mzab foggara is intended to exploit the flood waters. Two missions were carried in 2009 and 2010 in the Mzab Valley to describe the hydraulic system. The Mzab foggara constitutes of a gallery of ovoid form 200 m long equipped with 9 air shafts and a 900 m long seguia. The foggara of the Mzab River can drain water flow of 5 m³·s-1to irrigate western part of the palm plantation of Ghardaia (located 600 km south of Algiers).
PL W artykule opisano po raz pierwszy oryginalną foggarę (podziemna instalacja wodna, używana do zaopatrywania siedzib ludzkich w wodę oraz nawadniania pól uprawnych na terenach suchych i pustynnych; inne nazwy to kanat i kariz - na podstawie Wikipedii), odmienną od klasycznej foggary z Gourara, która gromadzi wodę z kontynentalnego inkluzyjnego poziomu wodonośnego. Ten system hydrauliczny, zwany foggarą Mzab, usytuowany jest w środkowym biegu rzeki Mzab i przeznaczony do eksploatacji wód powodziowych. W celu opisania systemu przeprowadzono dwie wyprawy do doliny rzeki Mzab w latach 2009 i 2010. Foggara Mzab składa się z owalnej galerii długości 200 m, wyposażonej w 9 szybów wentylacyjnych i w 900-metrowy kanał rozdzielczy. Foggara rzeki Mzab może dostarczać wodę w ilości do 5 m³·s-1do nawadniania zachodniej części plantacji palm w Ghardaia (600 km na południe od Algieru).
Słowa kluczowe
PL foggara   Ghardaia   rzeka Mzab   wadi   wezbranie  
EN foggara   Ghardaia   Mzab   rising   wadi  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 16 [I-VI]
Strony 49--53
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Remini, B.
autor Achour, B.
autor Ouled Belkhir, C.
autor Baba Amar, D.
  • Department of Water Science, University of Blida, Blida 9000, Larhyss Laboratory Algeria, reminib@yahoo.fr
Bibliografia
AL.-MARSCHUDI A.S. 2007. The falaj irrigation system and water allocation markets in Northern Oman. Agricultural Water Management. Vol. 91 p. 21-27.
BALLAND D. 1992. The hidden waters. Publications of the Department of Geography. University of Paris Sud.
BOUSTANI M. 2008. Sustainable water utilization in arid region of Iran by qanats. Proceeding of world academy of science, engineering and technology. Vol. 33. Sept. p. 213-216.
DAANISH M., MUHAMMED U.O. 2007. Transition from karez to tubwell irrigation: development, modernization and social capital in Balochistan, Pakistan. World Department. Vol. 35. Iss. 10 p. 1796-1813.
LARSON R.C., MCLAUGHLIN D. 2006. Water: East meets West. The need for appropriate technologies and systems. Singapore Research Initiative, March 19 pp. 3.
L’HOTE Y. 1990. History of the concept of water cycle and the first hydrological measurements in Europe. Continental Hydrology. Vol. 5. Iss. 1 p. 13-27.
Ministry of Planning Territories, Water and Environment. 2006. The letter of sustainable development, Information Bulletin. No. 10. January p. 1-4.
REMINI B., ACHOUR B., ALBERGEL J. 2011. Timimoun’s foggara (Algeria): An heritage in danger. DOI: 10.1007/s12517-010-0139-9 Arabian Journal of Geosciences (Springer). Vol. 4 (3) p. 495-506.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0008
Identyfikatory