Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0007

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Assessment of water physico-chemical characteristics and statistical evaluation of Narmada Estuarine Region, Gujarat, India

Autorzy Nirmal Kumar, I. J.  Basil, G.  Nirmal Kumar, R.  Sajish, P. R.  Shailendra, V. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza i statystyczne opracowanie fizyczno-chemicznych właściwości wody z estuarium Narmada, Gujarat, Indie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Investigations on physicochemical parameters (temperature, pH, salinity, dissolved oxygen), including dissolved nutrients (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) and chlorophyll-a were carried out in the water off the mouth of the Narmada estuary from July 2008 to June 2009. The multivariate statistics and principal component analysis applied to the datasets, indicated two factors during the whole study period influencing variability in the water to the extent of 72%. Principal axis factoring and alpha factoring have been used to observe the mode of association of parameters and their interrelationships, for evaluating water quality. The results indicated the addition of phosphates and silicates to the coastal water by the Narmada estuary from natural sources during study period. The study indicated that the Narmada estuary adds sufficiently well-oxygenated, nutrient-rich water to the coastal region.
PL Analizę parametrów fizyczno-chemicznych (temperatura, pH, zasolenie, tlen rozpuszczony), stężenia pierwiastków biogennych (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) i chlorofilu prowadzono w wodach estuarium Narmada od lipca 2008 do czerwca 2009. Statystyka wielowymiarowa i analiza głównych składowych, zastosowana do zbioru wyników, wskazała dwa czynniki, które w 72% odpowiadały za zmienność składu chemicznego wody w całym okresie badań. Do oceny jakości wody zastosowano analizę czynnikową celem określenia powiązań między parametrami i ich wzajemnych zależności. Wyniki pokazały, że w okresie badawczym estuarium Narmada dostarczało do wód przybrzeżnych fosforany i krzemiany pochodzące z naturalnych źródeł. Przeprowadzone badania dowodzą, że estuarium Narmada zasila strefę brzegową w dobrze natlenione i bogate w pierwiastki biogenne wody.
Słowa kluczowe
PL analiza głównych składowych   estuarium Narmada   parametry fizyczno-chemiczne   sezonowość   statystyka wielowymiarowa  
EN multivariate statistics   Narmada estuary   physico-chemical parameters   principal component analysis   seasonality  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 16 [I-VI]
Strony 43--48
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nirmal Kumar, I. J.
autor Basil, G.
autor Nirmal Kumar, R.
autor Sajish, P. R.
autor Shailendra, V.
  • Institute of Science and Technology for Advanced Studies and Research (ISTAR), P. G. Department of Environmental Science and Technology, Vallabh Vidya Nagar, Gujarat-388120, India, istares2005@yahoo.com
Bibliografia
CLESCERL L.S., GREENBERG A.E., EATON A.D. 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington DC, USA. American Public Health Association, 20th edn. ISBN 10087553257 pp. 1325.
CHAKRAPANI G.J. 2005. Major and trace element geochemistry in upper Ganga River in the Himalayas. Environmental Geology. Vol. 48 p. 189-201.
EDWARD P.J.K., AYYAKKANU K. 1991. Studies on the ecology of plankton community of Kollidam Estuary. Southeast Coast of India. Mahasagar. Vol. 24. Iss. 2 p. 89-97.
JACKSON J.E. 1991. A user’s guide to principle components. New York. Wiley.
JIYALALRAM J.M. 1991. Algae and water pollution in Mahi Estuary. Journal of Indian Fishering Association. Vol. 21 p. 31-37.
NIRMAL KUMAR J.I., GEORGE B., KUMAR R.N., SAJISH P.R., VIYOL S. 2009. Assessment of spatial and temporal fluctuations in water quality of a tropical permanent estuarine system, Tapi, West Coast of India. Applied Ecology and Environmental Research. Vol. 7 p. 267-276.
NIRMAL KUMAR J.I., KUMAR R.N., SHAILENDRA V. 2009. Characterization of hydrochemical parameters in relation to fresh water fraction ingress in tropical Narmada Estuary, Gujarat, India. The Ecoscan. (Accepted) Vol. 3(1).
PADMANABHA IYER C.S., MANONMANI SINDHU, SAVITA G. KULKARNI, SANJEEV S. TAMBE, BHASKAR D. KULKARNI. 2003. Statistical analysis of the physic- chemical data on the coastal waters of Cochin. Journal of Environmental Monitoring. Vol. 5. Iss. 2 p. 324-327.
PANDA U.C., SUNDARAY S. K., RATH P., NAYAK B.B., BHATTA D. 2006. Application of factor and luster analysis for characterization of river and estuarine water systems - a case study: Mahanadi River (India). Journal of Hydrology. Vol. 331 p. 434-445.
PRADHAN U.K, SHIRODKAR P.V., SAHU B.K. 2009. Physicochemical characteristics of the coastal water off Devi Estuary, Orissa and evaluation of its seasonal changes using chemometric techniques. Current Science. Vol. 96 p. 1203-1204.
RICHMAN M.B. 1986. Rotation of principal components. Journal of Climatology. Vol. 6 p. 293-335.
SHARMA S., DIXIT S., JAIN P., SHAH K.W., VISHWAKARMA R. 2009. Statistical evaluation of hydrobiological parameters of Narmada River water at Hoshangabad City, India. Environmental Monitoring Assessment. Vol. 143 p. 195-202. DOI 10.1007/s10661-007-9968-8.
SHYAMALENDU BIKASH SAHA, BHATTACHARYYA S.B., MITRA A., PANDEY B.K., AMALESH CHOUDHARY 2001. Physicochemical characteristics in relation to pollution and phytoplankton production potential of a brackishwater ecosystem of Sundarbans in West Bengal. Tropical Ecology. Vol. 42 p. 199-205.
STRICKLAND S.C., PARSONS T.R. 1979. A practical handbook of seawater analyses. Bulletin of Fisheries Board of Canada, Ottawa.
WUNDERLIN D.A., DIAZ M.P., AME M.V., PRESCE S.F., HUED A.C., BISTONI M.A. 2001. Pattern recognition techniques for the evaluation of spatial and temporal variations in water quality. A case study: Suquia River basin (Cordoba, Argentina). Water Resources. Vol. 35 p. 2881-2894.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0007
Identyfikatory