Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0006

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Protection of natural wetlands - the examples of conflicts

Autorzy Mioduszewski, W.  Okruszko, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ochrona naturalnych mokradeł - przykłady konfliktów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Wetlands as one of the most valuable ecosystems are subjects of legal protection. Except ecological value they play important role in water management. Wetlands slow down the outflow of water from river basins and protect the water quality in the agricultural area. Therefore many artificial wetlands are constructed in some countries. The most valuable natural wetlands are protected as National Parks - the highest form of protection. Maintaining high degree of moisture of soil that is a condition that must be fulfilled to preserve the value of these areas can cause conflicts in using the adjacent areas. The paper presents an analysis of conflict situations that occurred in the Biebrza, Narew and Kampinos National Parks. Drainage of the excess water from the built-up area or from the areas used for agricultural purposes interferes with the natural flow regime in the protected areas. The analysis allowed identifying the possible compromise solutions.
PL Konieczność ochrony terenów mokradłowych nie budzi wątpliwości. Są to zazwyczaj obszary o dużych walorach przyrodniczych, tworzące siedlisko o dużej różnorodności biologicznej. Zachowanie takich obszarów wynika nie tylko z ich dużych walorów przyrodniczych, ale są one bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na jakość i ilość zasobów wody. Powodując spowolnienie odpływu wody ze zlewni, ograniczają transport związków biogennych, a tym samym przyczyniają się do ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenach rolniczych. Zachowanie mokradeł, mimo powszechnej akceptacji stwarza wiele sytuacji konfliktowych. Zachowanie cennych walorów przyrodniczych wymaga utrzymania dużego uwilgotnienia gleb i wysokiego poziomu wód podziemnych. W przypadku, gdy chronione tereny lub przyległe do nich są użytkowane przez rolników lub znajdują się tam zabudowania, występuje wyraźny konflikt interesów. W artykule przedstawiono analizę konfliktów, które wystąpiły za granicą trzech parków narodowych: Kampinoskiego, Narwiańskiego i Biebrzańskiego. Opisano źródło tych konfliktów i ewentualne możliwości pogodzenia interesów przyrody z interesami gospodarczymi (użytkowanie łąk i pastwisk, zabudowa mieszkaniowa). Dotyczyły one głównie potrzeb i ograniczeń utrzymania rzek, poprzez okresowe usuwanie roślinności z koryta rzeki oraz jego odmulania. Zarastające koryta rzeki powodują podwyższenie poziomów wody w ciekach i zwiększenie uwilgotnienia gleby, co skutkuje niekorzystnymi warunkami wodnymi dla roślin uprawnych lub powoduje zalania dróg i terenów zabudowanych.
Słowa kluczowe
PL gospodarka wodna   mokradła   ochrona środowiska   parki narodowe  
EN environmental protection   national parks   water management   wetlands  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 16 [I-VI]
Strony 35--42
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Mioduszewski, W.
autor Okruszko, T.
  • Institute of Technology and Life Sciences, Department of Water Resources, ul. Hrabska 3, Falenty, 05-090 Raszyn, w.mioduszewski@itep.edu.pl
Bibliografia
A practical guide to stream and wetlands care. 2000. The stream keepers handbook. Montreal. Province of British Columbia pp. 46
MIODUSZEWSKI W., DEMBEK W. (eds.) Woda na obszarach wiejskich. [Water in the rural areas]. 2009. Falenty. MRiRW. IMUZ. ISBN 978-61875-09-3 pp. 448.
OKRUSZKO T., MIODUSZEWSKI W., KUCHARSKI L. (eds.) 2011. Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego. [Protection and restoration of wetlands in the Kampinos National Park]. Warszawa. SGGW. ISBN 978-83-7583-275-4 pp. 238.
Opracowanie ustalające przyczynę podtopienia użytków rolnych wsi Rzędziany i Radule gmina Tykocin. [Study defining the reason of flooding of the agricultural lands in Rzędziny and Radule villages in the community of Tykocin]. 2011. Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Białystok (Ed. Z. Lenczewski).
PTOP 2011. Renaturalizacja strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. [Restoration of the buffer zone of the Narew National Park]. Informacja o realizacji projektu. Białystok pp. 13
Zrównoważone korzystanie z wód rzeki Brzozówka na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. [Sustainable use of water from the Brzozówka River within limits of the Biebrza National Park]. 2009. Operat wnioskowy. Koordynacja: T. Okruszko. Maszynopis. Warszawa pp. 78.
ŻBIKOWSKI A., ŻELAZO J. 1993. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. [Environmental protection in water engineering[. Materiały informacyjne. Warszawa. MOŚZNiL.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0006
Identyfikatory