Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0003

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Does hydro-electric project development causes land use-land cover change at landscape level? A case study of temperate forest of Western Himalaya

Autorzy Jolli, V. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/jwld http://content.sciendo.com/view/journals/jwld/jwld-overview.xml
Warianty tytułu
PL Zmiany użytkowania gruntów powodowane budową elektrowni wodnej - studia na przykładzie lasów w zachodnich Himalajach
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Human induce land use change is among the major driver of biodiversity loss. The large scale development projects like hydro-electric projects (HEP) will likely to bring about changes at landscape level. Hydro-electric Projects development in India has fastened in the last decade especially in Indian Himalayan Region. The Himalaya being the biodiversity hotspot could have negatively impacted by HEP development. I used remote sensing technology to investigate the ongoing construction of Parvati Hydro-electric Project (PHEP) development and its influence on land use change. I choose 2005 as base year and compared it with 2010 scene. The analysis showed that dense and open forest decreased during PHEP construction. While settlement area grew by 85%, scrub area increased around PHEP construction site. New category degraded forest was added in the 2010. The study showed that PHEP has caused significant changes in Sainj valley since the development of PHEP. There is an urgent need to address the issue of HEP development in fragile mountain ecosystem otherwise it will cause irreparable loss in the nature and environment.
PL Działalność człowieka, wywołująca zmiany użytkowania gruntów, jest jednym z głównych czynników, powodujących ograniczanie różnorodności biologicznej. Inwestycje o dużej skali, jak elektrownia wodna, najprawdopodobniej spowodują zmiany w przestrzeni. Rozwój elektrowni wodnych w Indiach następuje szczególnie intensywnie w rejonie Himalajów. Istnieją uzasadnione obawy, że na tym obszarze, mającym tak duże walory przyrodnicze, mogą wystąpić szczególnie zagrożenia ekologiczne. W pracy przedstawiono zastosowanie teledetekcji do monitorowania ewentualnych zmian w krajobrazie. Porównywano dane z 2010 r., po wybudowaniu elektrowni, z obrazami uzyskanymi w 2005 r., przyjętym jako referencyjny. Analizy wykazały, że obszary leśne znacznie się zmniejszyły. Liczba ludności zwiększyła się o 85%, co spowodowało zabudowę terenu wokół elektrowni. Ponadto zauważono degradację lasów. Duże zmiany wystąpiły w dolinie Sainy. Występuje konieczność rozważnej lokalizacji elektrowni wodnych, analizy oddziaływania elektrowni w fazie budowy i eksploatacji. Bez szczegółowych planów i analiz ich budowa może spowodować niepowetowane straty w przyrodzie i środowisku.
Słowa kluczowe
PL elektrownie wodne   pokrycie terenu   użytkowanie ziemi   zagrożenia  
EN biodiversity   human disturbance   hydro-electric project   land cover   land use  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 16 [I-VI]
Strony 17--22
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jolli, V.
  • Research Scholar, CISMHE, School of Environmental Studies, Academic Research Centre Building, Patel Road, University of Delhi, Delhi - 110007. India, jollivirat@gmail.com
Bibliografia
CEA 2011. Status of 50,000 MW hydro electric initiative [online]. [Access 15.03.2012]. Available at: http://www.cea.nic.in/archives/hydro/status_50kmw/nov11/hei.pdf
CISMHE 2000. Environment Impact Assessment Studies of Parvati Stage-II Hydro-electric Project, Himachal Pradesh, CISMHE, University of Delhi, New Delhi, India.
EHLERS M., JADKOWSKI M.A., HOWARD R.R., BROSTUEN D.E. 1990. Application of SPOT data for regional growthanalysis and local planning. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Iss. 56 p. 175-180.
JOLLI V., PANDIT M.K. 2011a. Influence of human disturbance on the abundance of Himalaya Pheasants (Aves, Galliformes) in the temperate forest of Western Himalaya. Vestnik Zoologii. Vol. 45. No 6 p. 523-530. [Access 15.03.2012]. Available at: http://dx.doi.org/10.2478/v10058-011-0035-0
JOLLI V., PANDIT M.K. 2011b. Monitoring pheasants (Phasianidae) in the Western Himalaya to measure the impacts of hydro-electric projects [online]. Ring 33 p. 25-34. [Access 15.03.2012]. Available at: http://dx.doi.org/10.2478/v10050-011-0003-7
MEAILLE R., WALD L. 1990. Using geographic information system and satellite imagery within a numerical simulation of regional urban growth. International Journal of Geographic Information Systems. Vol. 4. Iss. 4 p. 445-456.
PANWAR S., AGRAWAL D.K., NEGI G.C.S., KANWAL K.S., SHARMA V., LODHI M.S., SINGH J., BHATT V. 2010. Impact assessment of a hydroelectric project on the flora in the Western Himalayan region based on vegetation analysis and socio-economic studies. Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 53. Iss. 7 p. 907-923. [Access 15.03.2012]. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2010.490060
PANDIT M.K. 2009. Other factors at work in melting Himalaya: Follow-up to Xu et al. Conservation Biology. Vol. 23. Iss. 6 p. 1346-1346.
PANDIT M.K., GRUMBINE R.E. 2011. Ongoing and proposed hydropower development in the Himalaya and its impast on terrestrial biodiversity. Conservation Biology (Unpublished data).
SALA O.E., CHAPIN III F.S., ARMESTO J.J., BERLOW E., BLOOMFIELD J., DIRZO R., HUBER-SANWALD E., HUENNEKE L.F., JACKSON R.B., KINZIG A., LEEMANS R., LODGE D., MOONEY H.A., OESTERHELD M., POFF N.L., SYKES M.T., WALKER B.H., WALKER M., WALL D.H. 2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100. Science. Vol. 287 p. 1770-1774.
TREITZ P.M., HOWARD P.J., GONG P. 1992. Application of satellite and GIS technologies for land-cover and land-use mapping at the rural-urban fringe: a case study. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Iss. 58 p. 439-448.
WESTMORELAND S., STOW D.A. 1992. Category identification of changed land-use polygons in an integrated image processing/geographic information system. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Iss. 58 p. 1593-1599.
HARRIS P.M., VENTURA S.J. 1995 The integration of geographic data with remotely sensed imagery to improve classification in an urban area. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Iss. 61 p. 993-998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0003
Identyfikatory