Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0002

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Investigation of droughts in the Lankaran region of Azerbaijan

Autorzy Imanov, F. A.  Mammadov, A. S.  Hasanova, N. I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania suszy w regionie Lankaran w Azerbejdżanie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN As part of the World Food Program, investigating droughts is within the scope of our interest. Therefore, this paper presents results of studies on droughts in one of the most important economic regions of Azerbaijan. There are different methods to investigate drought. As chosen region is characterised by large precipitation, we preferred to use the SPI method to carry on our study. During the research, dry years were determined according to the seasonal and annual data from weather stations in the province.
PL Badania suszy jako elementu Światowego Programu Żywnościowego mieszczą się w obszarze naszych zainteresowań badawczych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad suszą w jednym z najważniejszych gospodarczo obszarów Azerbejdżanu. Istnieją różne metody analizowania suszy. Ponieważ wybrany region charakteryzuje się znacznymi opadami, do badań wybrano metodę standaryzowanego wskaźnika opadu (SPI). Lata suche wyznaczono według sezonowych i rocznych danych, pozyskanych ze stacji meteorologicznych regionu. Analiza opadów z lat 1891-2007 wykazała, że liczba susz w drugiej połowie tego okresu była około 14% większa niż w pierwszej. Co więcej, susze w drugiej połowie były znacznie głębsze i dotkliwsze dla rolnictwa. Wynika to m.in. z faktu, że opady zmniejszyły się o 5-8%. Analizy wykazują, że w ostatnich 5-6 latach dwukrotnie zwiększył się pobór wody w zlewni rzek Lankaran i stale zwiększa się deficyt wody. Susze powodują straty ekologiczne i przyczyniają się do występujących okresowo braków żywności. Jest to więc istotny problem nie tylko przyrodniczy, ale też socjalno-ekonomiczny.
Słowa kluczowe
PL Lankaran   przepływ wody w rzece   standaryzowany wskaźnik opadu   strefa klimatyczna   susza  
EN drought   SPI   Lankaran   climatic zone   river flow  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 16 [I-VI]
Strony 11--15
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Imanov, F. A.
autor Mammadov, A. S.
autor Hasanova, N. I.
  • Faculty of Geography, Baku State University, Baku, Republic Azerbaijan, farda@azdata.net
Bibliografia
ŁABĘDZKI L. 2007. Estimation of local drought frequency in Central Poland using the standardized precipitation index SPI. Irrigation and Drainage. Vol. 56 p. 67-77.
MAMMADOV M.A., IMANOV F.A., MAMMADOV A.S., HUSEYNOV N.S. 2000. Meteorological principles of drought and hydrological processes pp. 177.
MCKEE T.B., DOESKEN N.J., KLEIST J. 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales [online]. Eighth Conference on Applied Climatology, 17-22 January 1993, Anaheim, California. [Access 20.10.2011]. Avalaible at: http://ccc.colostate.edu/relationshipofdrought/requency.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0028-0002
Identyfikatory