Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0027-0004

Czasopismo

Inżynieria Ruchu Drogowego

Tytuł artykułu

Propozycja reformy oznakowania rond i innych skrzyżowań z wyspą centralną

Autorzy Molecki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł jest wstępem do dyskusji na temat czytelności obecnie obowiązującego oznakowania rond oraz innych skrzyżowań z wyspą centralną. Intencją autora nie jest negowanie faktu, iż dla większości użytkowników takich skrzyżowań oznakowanie jest zrozumiałe. Uważa on jednak, że jest tak bardziej ze względu na przyzwyczajenie niż czytelność i jednoznaczność przekazu stosowanego oznakowania. Do podjęcia tej tematyki skłoniły autora obserwacje zachowań wielu kierowców, mogące poddać w wątpliwość albo skuteczność obowiązującego systemu szkolenia, albo właśnie czytelność oznakowania. Zróżnicowanie sposobów oznakowania skrzyżowań z wyspą centralną o jednakowej organizacji ruchu wskazuje, że problem tkwi właśnie w oznakowaniu.
EN This article is an introduction to the discussion on the legibility of the current marking of roundabouts and other intersections with central island. The author's intention is not denying the fact that for most users of such intersections marking is understandable. However, the author claims that it is more so because of a habit, than the readability and communication clarity. The article was inspired by author's observations of the drivers' behaviours, which may question the effectiveness of the existing training system, or just the readability of the road signs. Diversification of means for marking intersections with the central island of the same traffic organization indicates that the problem lies precisely in road signs.
Słowa kluczowe
PL oznakowanie dróg   rondo   pierwszeństwo na rondzie  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Inżynieria Ruchu Drogowego
Rocznik 2011
Tom Nr 1
Strony 40--46
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Molecki, A.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Convention on Road Signs and Signals. Vienna, 8.11.1968 r.
2. Convention on Road Signs and Signals of 1968 European Agreement Supplementing the Convention and Protocol on Road Markings to the European Agreement. Tekst spójny 2006, sygnatura ECE/TRANS/196, United Nations Publications.
3. Convention on Road Traffic, Final Act, United Nations Conference on Road and Motor Transport. Geneva, 23.08 - 19.09.1949 r.
4. Protocol on Road Markings, Additional to the European Agreement Supplementing the Convention on Road Signs and Signals Opened for Signature at Vienna on November. Geneva 1968.
5. Sontowski J., Sontowski B.: Małe ronda dwupasowe. „Drogownictwo”, SITK, Warszawa, nr 1/2007.
6. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.
7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. nr 208, poz. 908, z dn. 20.06.1997 r. z późn. zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0027-0004
Identyfikatory