Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0027-0003

Czasopismo

Inżynieria Ruchu Drogowego

Tytuł artykułu

Wpływ liczby mieszkańców oraz pochylenia wlotu na odstępy czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach rond

Autorzy Macioszek, E.  Neuwald, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój motoryzacji na przestrzeni lat spowodował znaczny wzrost natężeń ruchu, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost zatłoczenia na sieciach drogowo-ulicznych, czyli na skrzyżowaniach drogowych oraz na odcinkach międzywęzłowych. Ważnym elementem decydującym o płynności ruchu w obszarze skrzyżowań jest między innymi przepustowość. Z kolei przepustowość wlotów podporządkowanych skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej oraz rond w dużej mierze zależy od wartości granicznych odstępów czasu oraz od odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie. Artykuł prezentuje wyniki badań będących kontynuacją prac nad szacowaniem wpływu różnego typu zmiennych losowych na wartości odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach rond jednopasowych. Wyniki wcześniejszych prac autorki nad tym zagadnieniem zamieszczone zostały w publikacjach (5-8).
EN Development of car transportation over the years results in growing traffic intensity which one can see both on crossroads and between them. An ability to let through as many vehicles as possible became probably the most important feature of the crossroads. The problems of roundabouts and intersections without traffic lights must take into account a number of factors as e.g. marginal times between vehicles entering a crossroad. The article presents results of investigations into assessing an impact of various variables on time distances between cars entering roundabouts with just one lane. Results of earlier examinations of the author can be read in publications (5-8).
Słowa kluczowe
PL analiza ruchu   natężenie ruchu   skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej   przepustowość rond  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Inżynieria Ruchu Drogowego
Rocznik 2011
Tom Nr 1
Strony 30--38
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Macioszek, E.
autor Neuwald, Ł.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Akcelik R.: Differences between the AUSTROADS Roundabout Guide and aaSIDRA Roundabout Analysis Methods. 26th Conference of Australian Institutes of Transport Research (CAITR 2004), Clayton, Melbourne, 8-10 December 2004.
2. Chodur J.: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Warszawa 2004.
3. Chodur J.: Funkcjonowanie skrzyżowań drogowych w warunkach zmienności ruchu. Politechnika Krakowska, Kraków 2007.
4. Gasz K.: Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach ograniczonej przepustowości skrzyżowań. Rozprawa doktorska. Raport z serii PRE nr 2/2007, Wrocław 2007.
5. Macioszek E.: Analiza odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie małego ronda. Materiały V Konferencji naukowo-technicznej: „Systemy Transportowe. Teoria i praktyka”. Katowice, 23.09.2008 r.
6. Macioszek E.: Wpływ wybranych cech geometrycznych na wartość odstępu czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach małych rond. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 9/2008.
7. Macioszek E., Woch J.: The follow-up time issue on small roundabouts. Transport Problems. „International Scientific Journal”, Tom 3, zeszyt 3, Gliwice 2008.
8. Macioszek E.: Odstępy czasu pomiędzy pojazdami w kolejce na wlocie ronda. Podrozdział w monografii: „Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
9. Macioszek E. : Skrzyżowania typu rondo. „Magazyn Autostrady”, nr 7/2008.
10. Managee S.: Performance analysis of roundabouts as an alternative for intersection control in Japan. „Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies”, Vol. 5, October, Japan 2003.
11. Mareszczak Y.: Incorporating exiting vehicles in capacity estimation at single-lane U.S. roundabouts. Transportation Research Board National Roundabout Conference, Vail, Colorado May 2005.
12. Neuwald Ł.: Wpływ wybranych cech na wartość odstępu czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach małych rond jednopasowych. Praca dyplomowa magisterska. Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Katowice 2009.
13. Spławińska M.: Badanie przepustowości rond dwupasowych na przykładzie wybranych rond w Krakowie i Kielcach. „Transport Miejski i Regionalny”, nr 5/2006.
14. Tian Z., Troutbeck R., Brilon W.: A further Investigation on Critical Gap and Follow-Up Time. Transportation Research Circular E-C018: 4th International Symposium on Highway Capacity.
15. Tracz M.: Metoda obliczania przepustowości rond. Instrukcja obliczania. GDDKiA, Warszawa 2004.
16. Tracz M.: Inżynieria Ruchu. WKŁ, Warszawa 1999.
17. Weinert A.: Estimation of Critical Gaps and Follow-Up Times at Rural Unsignalized Intersections in Germany. Transportation Research Circular E-C018: 4th International Symposium on Highway Capacity.
18. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. PWE, Warszawa 2002.
19. Zong Z., Troutbeck R., Kyte M., Brilon W.: A further Investigation on Critical Gap and Follow-Up Time. Transportation Research Circular E-C018: 4th International Symposium on Highway Capacity.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0027-0003
Identyfikatory