Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0025-0039

Czasopismo

Przegląd Komunalny

Tytuł artykułu

Plusy i minusy nowego systemu opłat "śmieciowych"

Autorzy Górnicki, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule pt. "Opłata wodno-śmieciowa", który ukazał się w "Zeszytach Komunalnych" w poprzednim wydaniu "Przeglądu Komunalnego" (12/2011), przedstawiono zarys metodyki ustalania opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych wg ilości wody zużywanej w gospodarstwach domowych w danej nieruchomości, koncentrując uwagę na aspekcie ilościowym. W tym wydaniu poddano analizie cztery kolejne możliwości ustalania opłat, przewidziane w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Słowa kluczowe
PL ustawa o utrzymaniu czystości i porządku   opłata za odbiór i przetwarzanie odpadów   gospodarka komunalna  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Przegląd Komunalny
Rocznik 2012
Tom nr 1
Strony 63--71
Opis fizyczny (Z. kom.), Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Górnicki, E.
  • Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
1. Damasiewicz J.: Komunikat Burmistrza w sprawie wyniku Referendum gminnego. www.halinow.pl 21.09.2009.
2. Walny M.: Gospodarka odpadami w małych gminach. „Wspólnota” 46/1052 z 12 listopada 2011.
3. Niedźwiecki R.: W jaki sposób należy rozliczać wywóz odpadów komunalnych? www.wspolnotamieszkaniowa.pl (15.11.2011).
4. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku. http://www.sm-slonecznystok.pl/file/gzm-rozl.koszt.pdf.
5. Maksymowicz B.: Właściwości odpadów komunalnych w Polsce. IX Ogólnopolska Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”. Toruń 7-8.09.2006.
6. Krzywoń, A.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niekonstytucyjna danina publiczna? „Przegląd Legislacyjny” 2/3(76/77)/2011.
7. Tomasiak M., Inwestycje.pl, kwiecień 2011 r.
8. Przybylski M.: Śmieci mogą być ukrywane - rozmowa z dr. Markiem Goleniem. „Portal samorządowy” 21.12.2011.
9. Materiał redakcyjny: Czas wielkiego sprzątania. Relacja z konferencji „Nowa jakość w gospodarce odpadami”. „Gmina” 135/2011.
10. Materiał redakcyjny: Nie będziemy płacić więcej za wywóz śmieci - rozmowa z Adamem Ździebło, wiceministrem MRR. „Gazeta Prawna” 15.04.2009.
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami recyklingu, projekt z 27 października 2011 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0025-0039
Identyfikatory