PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Fish biomass and species composition in the Malta Reservoir, Poland

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Biomasa i struktura gatunkowa ichtiofauny Zbiornika Maltańskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the Malta Reservoir a total of 16 fish species belonging to six families were recorded in 2008. In the Nordic multi-mesh gillnets 4528 fish belonging to 11 species, with the total weight of 149.5 kg, were caught. The total beach seine catch was 34348.9 kg, which in terms of the reservoir area of 64 ha amounted to biomass density 536.7 kg·ha-¹. Of 11 species caught with the beach seine roach (Rutilus rutilus) was the most abundant species (485031 fish, 7578 individuals·ha-¹) with the highest share in biomass (24283.4 kg, 70.7%). The average electric catch at two sampling sites in the Cybina River running in the reservoir bowl was 105 kg (which gave estimate of 2.6 ton in all), with a marked dominance of the roach, which constituted 65.4% of fish catch in weight and 93% in numbers. Taking under consideration the results of electrofishing the estimated fish density in the Malta Reservoir in 2008 could reach as much as 577.7 kg·ha-¹. The proportion of predatory fish in the fish assemblage biomass was 20.1%.
PL
Badania ichtiofauny w Zbiorniku Maltańskim przeprowadzono w 2008 r. w trzech etapach: (1) we wrześniu i w październiku z wykorzystaniem palenowych wontonów badawczych (Nordic gillnets); (2) w październiku i listopadzie w trakcie kolejnego odwodnienia zbiornika ryby były odławiane przez brygadę rybacką za pomocą przywłoki; (3) w listopadzie, po całkowitym odwodnieniu zbiornika, na dwóch stanowiskach w korycie Cybiny, biegnącym w czaszy zbiornika przeprowadzono elektropołowy. W trakcie badań każdorazowo oznaczano gatunki ryb, ich liczbę i masę. W Zbiorniku Maltańskim w 2008 r. stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb, należących do sześciu rodzin. W wontony nordyckie złowiono 4528 sztuk ryb, należących do 11 gatunków, o łącznej masie 149,5 kg. Udział płoci, gatunku dominującego w tych połowach, wyniósł 64,5% liczebności połowu i 38,8% jego masy. Udział kolejnych dwóch gatunków, tj. okonia i jazgarza, wyniósł odpowiednio 16,8 i 11,5% liczebności oraz 25,8 i 4,5% masy. W odłowach przywłoką łącznie pozyskano 34 348,9 kg ryb, co w przeliczeniu na hektar powierzchni zbiornika, wyniosło 536,7 kg·ha-¹ (powierzchnia 64 ha). Dominantem pod względem liczebności (485 031 szt., 7578 szt.·ha-¹) i biomasy (24 283,4 kg, 70,7%) była płoć. Udział drugiego pod względem liczebności i biomasy okonia wyniósł 8,9% (3062,5 kg), a jego zagęszczenie wyniosło 1590 szt.·ha-¹. Masa ryb z elektropołowów w korycie Cybiny wynosiła średnio 105 kg. W połowach dominowała płoć, stanowiąc 93% liczebności i 65,4% jego masy. Udział okonia i sandacza wyniósł odpowiednio 3% i 0,6% liczebności oraz 4,7% i 27,8% masy. Zagęszczenie biomasy ichtiofauny Zbiornika Maltańskiego podczas całkowitego odwodnienia w 2008 r. wyniosło 536,7 kg·ha-¹, a po uwzględnieniu wyników elektropołowów - 577,7 kg·ha-¹. Było ono znacznie większe, w stosunku do średniej ze wszystkich dotychczasowych odwodnień (362,2 kg·ha-¹). Udział ryb drapieżnych w biomasie ichtiofauny wyniósł 20,1%, natomiast gatunków niedrapieżnych - 79,9%.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
67--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Institute of Zoology, Division of Inland Fisheries and Aquaculture, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Poland, karp@up.poznan.pl
Bibliografia
 • 1. ANDRZEJEWSKI W., MASTYŃSKI J., 2000. Efekty całkowitego odwodnienia zbiornika zaporowego Gołuchów. W: Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych. (The results of drainage the dam reservoir Gołuchów. In: Selected aspects of fishery management in dammed reservoirs). Eds J. Szumiec, A. Pilarczyk, J. Mastyński. Proceedings from International Conference, Gołysz, 15-16 May 2000. Gołysz, Wydaw. ZIiGR PAN: 16-22.
 • 2. BENNDORF J., 1990. Conditions of effective biomanipulation; conclusions derived from whole-lake experiments in Europe. Hydrobiologia, 200/201: 187-203.
 • 3. BENNDORF J., 1995. Possibilities and limits for controlling eutrophication by biomanipulation. Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, 80: 519-534.
 • 4. BIENIARZ P., EPLER P., SYCH R., 1990. Połowy wędkarskie na rożnowskim zbiorniku zaporowym. (Fish catching by anglers in the Rożnow dam reservoir). Roczniki Naukowe PZW 3: 15-31.
 • 5. CEN (European Committee for Standardization), 2005. EN 14757. Water quality - Sampling of fish with Multi-mesh gill nets. Brussels: 1-27.
 • 6. EPLER P., BIENIARZ K., 1977. Ichtiofauna zbiornika zaporowego Tresna. (Ichthyofauna of the Tresna Reservoir). Gospodarka Rybacka, 10: 8-10.
 • 7. EPLER P., KUBOSZEK A., ŁUSZCZEK-TROJNAR E., SOCHA M., DRĄG-KOZAK E., 2005. The ichtiofauna of the Goczałkowice dam reservoir in southern Poland in the 1986-2001 period. Archives of Polish Fisheries, 13: 267-273.
 • 8. FALKOWSKI S., 2007. Gospodarka rybacka w wybranych zbiornikach zaporowych w 2006 roku. W: Stan rybactwa w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2006 roku. (Fishery management In selected dam reservoirs in 2006. In: Status of the fishery in lakes, rivers and dam reservoirs in 2006). Ed. M. Mickiewicz. Olsztyn, Wydaw. IRŚ: 85-89.
 • 9. GODLEWSKA M., DOROSZCZYK L., DŁUGOSZEWSKI B., ANDRZEJEWSKI W., WIŚNIEWOLSKI W., SZLAKOWSKI J., BURAS P., LIGIĘZA J. 2009. Comparison of acoustic estimates of fish stock with fish census during reservoir draining. W: Underwater Acoustic Measurements: Technologies & Results. Eds J.S. Papadakis, L. Bjørnø. 3rd International Conference and Exhibition, Nafplion, Greece 21st June-26th June 2009 Proceedings, Foundation for Research & Technology - Hellas, Institute of Applied Mathematics: 1013-1020.
 • 10. GOŁDYN R., 1996. Próby poprawy stanu czystości wody Zbiornika Maltańskiego metodą biomanipulacji. W: Zbiornik Malta w Poznaniu - Funkcja sportowo-rekreacyjna a rybactwo. (Attempts to improve water purity in the Malta reservoir by biomanipulation. In: The Malta Reservoir in Poznań - its sports and recreation function and fishery). Ed. J. Mastyński. Poznań, Malta 25.10.1996. Poznań: Wydaw. Polskie Tow. Rybackie: 13-32.
 • 11. GOŁDYN R., 2000. Zmiany biologicznych i fizyczno-chemicznych cech jakości wody rzecznej pod wpływem jej piętrzenia we wstępnych, nizinnych zbiornikach zaporowych. (Changes in biological and physico-chemical characteristics of river water quality under the effect of its damming in lowland dam reservoirs). Ser. Biol. 65. Poznań, Wydaw. Nauk. UAM: 1-186.
 • 12. GOŁDYN R., 2007. Biomanipulacja w zbiornikach wodnych jako metoda rekultywacji. (Biomanipulation in water reservoirs as a reclamation metod). Przegląd Komunalny, 190(6): 70-72.
 • 13. GOŁDYN R., KOZAK A., ROMANOWICZ W., 1997. Food-web biomanipulation in the Maltański Reservoir. Hydrobiologia, 342/343: 327-333.
 • 14. GOŁDYN R., JONIAK T., KOWALCZEWSKA-MADURA K., KOZAK A., 2003. Trophic state of a lowland reservoir during 10 years after restoration. Hydrobiologia, 506-509: 759-765.
 • 15. GOŁDYN R., MASTYŃSKI J., 1998. Biomanipulation in the Maltański Reservoir. International Review of Hydrobiology, Special Issue 83: 393-400.
 • 16. JELONEK M., AMIROWICZ A., 1987a. Density and biomass of fish in the Rożnów Reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiologica, 29: 243-251.
 • 17. JELONEK M., AMIROWICZ A., 1987b. Composition, density and biomass of the ichthyofauna of the Goczałkowice Reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiologica, 29: 253-259.
 • 18. KUBEČKA J., BOHM M., 1991. The fish fauna of the Jordan reservoir, one of the oldest Man-made lakes in central Europe. Journal of Fish Biology, 38: 935-950.
 • 19. KUBEČKA J., HOHAUSOVÁ E., MATĚNA J., PETERKA J., AMARASINGHE U.S., BONAR S.A., HATELEY J., HICKLEY P., SUURONEN P., TERESCHENKO V., WELCOMME R., WINFIELD I.J., 2009. The true Picture of a lake or reservoir fish stock: A review of needs and progress. Fisheries Research, 96: 1-5.
 • 20. ŁYSAK A., LIGASZEWSKI M., 1998. Skład ichtiofauny zbiornika zaporowego Tresna przed i po całkowitym spuszczeniu (1988-1995). (Ichthyofauna of the dam reservoir Tresna before and after its total drainage (1988-1995)). Roczniki Naukowe PZW 11: 65-80.
 • 21. MASTYŃSKI J., 1971. Jezioro Malta w Poznaniu jako zbiornik produkcyjny. (Lake Malta in Poznan as a productive reservoir). Gospodarka Rybacka, 12: 10-13.
 • 22. MASTYŃSKI J., 1984. Fish biomass of drained small reservoirs. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 31: 69-76.
 • 23. MASTYŃSKI J., 1985. Gospodarka rybacka i możliwości produkcyjne wybranych zbiorników zaporowych Polski. (Fishery management and production capacity of selected dam reservoirs in Poland). Roczniki Naukowe AR w Poznaniu Rozprawy Naukowe, 146: 1-91.
 • 24. MASTYŃSKI J., ANDRZEJEWSKI W., 1996. Biomasa ryb zbiornika Malta w trakcie kolejnych pięciu odwodnień. W: Zbiornik Malta w Poznaniu. Funkcja sportowo - rekreacyjna a rybactwo. (Fish biomass in the Malta Reservoir during five successive drainages. In: The Malta Reservoir in Poznań – its sports and recreation function and fishery). Ed. J. Mastyński. Poznań, Malta 25.10.1996. Poznań, Wydaw. Polskie Tow. Rybackie: 33-38.
 • 25. MASTYŃSKI J., KILMASZYK P., 1994. Importance of fish fauna for the water quality of the Maltanski Reservoir. PTPN Prace Komisji Biologicznej, 74: 75-82.
 • 26. MASTYŃSKI J., WAJDOWICZ Z., 1994. Rybactwo w zbiornikach zaporowych. (Fishery in dam reservoirs). Poznań, Wydaw. AR: 1-220.
 • 27. PIVNIČKA K., ŠVATORÁ M., 1988. Living together of roach and perch with respect to their competition in the Klíčava Reservoir between 1964-1986. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 2: 17-85.
 • 28. PRCHALOVÁ M., KUBEČKA J., ŘÍHA M., LITVÍN R., ČECH M., FROUZOVÁ J., HLADÍK M., HOHAUSOVÁ E., PETERKA J., VAŠEK M., 2008. Overestimation of percid fishes (Percidae) in gillnet sampling. Fisheries Research, 91: 79-87.
 • 29. ŘÍHA M., KUBEČKA J., VAŠEK M., SEDA J., MRKVIČKA T., PRCHALOVÁ M., MATĒNA J., HLADÍK M., ČECH M., DRAŠTÍK V., FROUZOVÁ J., HOHAUSOVÁ E., JAROLÍM O., JŮZA T., KRATOCHVÍL M., PETERKA J., TUŠER M., 2009. Long-term development of fish populations in the Římov Reservoir. Fisheries Management and Ecology, 16: 121-129.
 • 30. STARMACH J., 1988. Możliwości regulacji funkcjonowania ekosystemu Zbiornika Dobczyckiego. W: Biomanipulacja jako metoda biologiczna zachowania czystości wody w zbiornikach zaporowych. (Possibility of controling the ecosystem of the Dobczyce Reservoir. In: Biomanipulation as a biological method of water purity conservation in dam reservoirs). Mogilany, 16-17 May 1988. Publ. PZITS, 553: 139-143.
 • 31. SCHARF W., 2008. Development of the fish stock and its manageability in the deep, stratifying Wupper Reservoir. Limnol, 38: 248-257.
 • 32. SYCH R., 1997. Kilka rozważań nad zagęszczeniem ryb, przykłady ze zbiorników zaporowych. W: Wędkarstwo w ochronie wód i rybostanów. (Some remarks on fish density, examples from dam reservoirs. In: Angling in protection of waters and fish stocks). Ed. T. Backiel. Scientific Conference, Łódź, 26-27 May 1997. Roczniki Naukowe PZW: 53-66.
 • 33. SZLAKOWSKI J., WIŚNIEWOLSKI W., 2001. Biomasa ryb Zbiornika Zegrzyńskiego w aspekcie ich eksploatacji na przykładzie krąpia Blicca bjoerkna (Linneaus, 1758). (Biomass of fish stocks from Zegrzyński Reservoir as a feature of their exploitation, with a reference to white bream stock, Blicca bjoerkna (Linneaus, 1758)). Supplementa ad Acta Hydrobiologica, 1: 67-76.
 • 34. WAJDOWICZ Z., 1971. Opróżnianie z wody zbiorników zaporowych i jego znaczenie dla rybactwa. (Drainage of dam reservoirs and its importance for fishery management). Olsztyn, IRŚ, 49: 1-20.
 • 35. WIŚNIEWOLSKI W., 2000. Eksploatowane zespoły ryb Zbiornika Włocławskiego przed i po katastrofie ekologicznej. W: Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych. (The exploited fish assemblage from Włocławek dam reservoir before and after an ecological disaster. In: Selected aspects of fishery management in dammed reservoirs). Eds J. Szumiec, A. Pilarczyk, J. Mastyński. Proceedings from International Conference, Gołysz, 15-16 May 2000. Gołysz, Wydaw. ZIiGR PAN: 152-165.
 • 36. WIŚNIEWOLSKI W., 2002. Zmiany w składzie ichtiofauny, jej biomasa oraz odłowy w wybranych zbiornikach zaporowych Polski. (Changes in the ichtyofauna composition, biomass and catches in selected Polish dam reservoirs). Archives of Polish Fisheries, 10, Suppl. 2: 5-73.
 • 37. WIŚNIEWOLSKI W., 2009. Uwarunkowania i prowadzenie gospodarki rybacko-wędakarskiej w zbiornikach zaporowych. (Conditions for the fisheries and angling management in dam reservoirs). Roczniki Naukowe PZW, 22: 141-161.
 • 38. WIŚNIEWOLSKI W., BORZĘCKA I., BURAS P., SZLAKOWSKI J., WOŁOS A., 2004. Odłowy wędkarskie i sieciowe - wzajemne relacje na przykładzie zbiorników zaporowych Zegrzyńskiego i Siemianówki. (Angling and commercial catches - interrelations exemplified using the Zegrzyński and Siemianówka dam reservoirs). Archives of Polish Fisheries, 12, Suppl. 2: 345-357.
 • 39. WIŚNIEWOLSKI W., WOŁOS A., BORZĘCKA I., 2009. Assessing angling catches in dam reservoirs on the example of Zegrze Dam Reservoir. Archives of Polish Fisheries 17: 211-220.
 • 40. WOŁOS A., CHMIELEWSKI H., GRZEGORCZYK J., MIĘTUS A., 2008. Rejestracja połowów wędkarskich w wodach użytkowanych przez katowicki i częstochowski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 2007 roku. (Records of angling catches in waters used by the Katowice and Częstochowa districts of the Polish Angling Association). Olsztyn, Wydaw. Edycja: 66-67.
 • 41. WRONA J., GUZIUR J., 2006. Uwarunkowania wędkarskiego użytkowania zbiornika zaporowego Poraj. Część I. Połowy wędkarskie. (The conditions of angling on the Poraj Dam Reservoir. Part 1. Angling catches). Roczniki Naukowe PZW, 19: 123-140.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0022-0063
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.