Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0019

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Estimation and economic valuation of the forest retention capacities

Autorzy Tyszka, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena oraz wycena wartości ekonomicznej retencyjnych właściwości lasu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Based on results concerning the forest impact on water cycling an attempt was undertaken to evaluate water retention in forests. The economic value of water retention was established assuming the cost of water storage in small reservoirs built in forest areas. Calculations did not account for differences resulting from different functions of naturally retained water and that stored with the use of technical methods. Considering volume and time of water retention in forests, the annual value of natural water retention in forests calculated per average hectare of the country area was estimated at 800 zł.
PL Wobec potrzeby racjonalizowania gospodarowania zasobami leśnymi podjęto próbę oceny i wyceny naturalnych retencyjnych właściwości terenów leśnych. Ocenę wpływu lasu na wielkość i czas spowolnienia odpływu wody przeprowadzono na podstawie wyników długoletnich badań w małych zlewniach rzecznych. W procesie retencjonowania wody wyróżniono wpływ lasu na zwiększenie ogólnej ilości odpływu i udziału odpływu półrocza letniego w odpływie rocznym oraz zmniejszenie nierównomierności odpływów rocznych i wielkości wezbrań kulminacyjnych. Obszary leśne magazynują w średnim roku niemal 70 mm wody w różnych formach. Ogólna, sumaryczna wielkość retencji związanej z lasem, wyznaczona w skali roku dla statystycznego hektara powierzchni Polski (28% lesistości), wyniosła 193,5 m³. W dalszej kolejności określono koszty związane z magazynowaniem wody w małych zbiornikach retencyjnych wybudowanych w ostatnich latach na terenie leśnym, przyjmując 4,15 zł·m-³. Wycenę ekonomiczną wody retencjonowanej przez las obliczono jako iloczyn jej objętości i ceny. Wartość ekonomiczną naturalnych właściwości retencyjnych lasu dla statystycznego hektara powierzchni Polski można oszacować na 800 zł·rok-¹ oraz na 2668 zł w ciągu roku z 1 ha lasu. Ze względu m.in. na różne znaczenie naturalnej retencji wodnej lasu i efektów retencyjnych, osiąganych w wyniku inwestycji technicznych, należy tę kwotę traktować jako orientacyjną.
Słowa kluczowe
PL las   retencja wodna   wycena ekonomiczna  
EN economic valuation   forest   water retention  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2009
Tom no. 13a
Strony 149--159
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tyszka, J.
  • Forest Research Institute in Sękocin Stary, Forest Site Science Department, Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland, j.tyszka@ibles.waw.pl
Bibliografia
1. FALL B., 1997. Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951-1990. (Characteristic flows of the main Polish rivers in the years 1951-1990). Mater. Bad. IMGW, 21: 143.
2. SZYMCZAK T., KOWALEWSKI Z., 1999. An impact of small water reservoirs on reduction of storm flow hydrographs and increase of base flow. Intern. Symp. New Approaches Irrig. Drain. Flood Control Manag. Bratislava, Slovak Republic, 12-14 May 1999.
3. TYSZKA J., 2001. Zasady gospodarowania zasobami wodnymi w lasach ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji w regionach górskich. (Principles of water management in forests with special reference to small retention in mountain areas). Dokumentacja. Sękocin Stary, IBL.
4. TYSZKA J., 2008. Hydrologiczne funkcje lasu w małych nizinnych zlewniach rzecznych. (Hydrologic forest functions in small lowland river catchments). Pr. IBL Rozpr. Monogr., 10: 215.
5. PIERZGALSKI E., CIEPIELOWSKI A., TYSZKA J., WIŚNIEWSKI S., 2005. The rules of water management in forests. In: Protection of soil and water resources in forestry areas. Ed. E. Pierzgalski, S. Niemtur, J. Czerepko. Sękocin, IBL: 163-181.
6. WIŚNIEWSKI S., 2002. Realizacja małej retencji w latach 1998-2001 w Lasach Państwowych. (Accomplishment of small water retention in State Forests in the years 1998-2001). Mater. DGLP, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0018-0019
Identyfikatory