Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0010-0022

Czasopismo

Przegląd Komunalny

Tytuł artykułu

Czy potrzeba rewolucyjnych zmian?

Autorzy Górski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawo, generalnie rzecz biorąc, jest wyjściowym narzędziem służącym osiąganiu określonych celów społecznych. Oznacza to, iż wszelkie działania podejmowane w demokratycznym państwie muszą mieć podstawę w obowiązujących normach prawnych. Prawo ma służyć osiąganiu wytyczonych celów w tym sensie, że to jego normy mają te cele określać, wskazywać działania i środki niezbędne do ich osiągania oraz wskazywać podmioty i ich obowiązki służące osiąganiu tychże celów.
Słowa kluczowe
PL gospodarka odpadami   utrzymanie czystości gmin   ustawa o odpadach  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Przegląd Komunalny
Rocznik 2009
Tom nr 8
Strony 26--29
Opis fizyczny . Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Górski, M.
  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
1. Traktat o utworzeniu Wspólnot Europejskich - DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864.
2. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU nr 132, poz. 622, z późn. zm.).
3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.).
4. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
6. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - projekt z 3 kwietnia 2009 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0010-0022
Identyfikatory