PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Certain aspects of cyberterterrorism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł został poświęcony wybranym aspektom zjawiska cyberterroryzmu, które towarzyszy współczesnemu rozwojowi techniki, opartemu w znacznej mierze na teleinformatycznych narzędziach wymiany informacji i towarów. Wyjaśniono pojęcie cyberprzestrzeni oraz omówiono istotę cyberterroryzmu jako formy cyberprzestępczości o charakterze terrorystycznym. Przedstawiono ponadto zidentyfikowane obecnie formy działalności przestępczej i terrorystycznej w cyberprzestrzeni, a także wybrane regulacje polskiego systemu prawnego służące jej zwalczaniu.
EN
The article concerns certain aspects of cyberterrorism, a phenomenon accompanying contemporary technological progress based to a significant extent on electronic means for exchange of information and goods. In particular, it explains the concept of cyberspace and describes the essence of cyberterrorism as a form of cybercrime of terrorist nature. In addition, currently identified forms of crime and terrorist activities in cyberspace are presented together with selected Polish regulations targeted against this kind of activity.
Rocznik
Tom
Strony
45--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Jan Paweł II: Encyklika Sollicitudo rei socialis. Kraków, KAI Sp. z o.o., 2007
 • [2] Benedykt XVI: Encyklika Caritas in veritate. Kraków, Wydawnictwo AA, 2009
 • [3] Szafrański J.: Cyberterroryzm – rzeczywiste zagrożenie w wirtualnym świecie?, W: Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku. Red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel. Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2009
 • [4] Gibson W.: Neuromancer. Warszawa, Wydawnictwo Książnica, 2009
 • [5] Sienkiewicz P.: Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni. W: Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku. Red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel. Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2009
 • [6] Czyżak M.: Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym, Pomiary Automatyka Kontrola, 2009, nr 7
 • [7] Filipkowski W.: Internet – przestępcza gałąź gospodarki. Prokurator, 2007, nr 1
 • [8] Wójcik J.W.: Zagrożenia w cyberprzestrzeni a przestępstwa ekonomiczne. W: Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku., Red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel. Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2009
 • [9] Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów. W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości, Bruksela, 22 maja 2007 r., KOM(2007)267
 • [10] Hanausek T.: W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu. Problemy Kryminalistyki, 1980, nr 143
 • [11] Marek A.: Prawo karne. Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2001
 • [12] Sławik K.: Terroryzm. Aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne, Materiały sympozjum Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Poznań, Wydawnictwo PDW Ławica, 1993, s. 114-130
 • [13] Kisielnicki J.: MIS. Systemy informatyczne zarządzania. Warszawa, Wydawnictwo Placet, 2008
 • [14] Bógdoł-Brzezińska A., Gawrycki M. F.: Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003
 • [15] Czepielewski M.: Cyberterroryzm jako element społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie Estonii). W: Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku. Red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel. Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2009
 • [16] Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu w dniu 27 stycznia 1977 r. (Dz. 1996 r. nr 117, poz. 557)
 • [17] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.)
 • [18] Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.)
 • [19] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005, Nr 64, poz. 565, ze zm.)
 • [20] Górniok O., Hoc S., Przyjemski S. M.: Kodeks karny. Komentarz. Tom III. Gdańsk, Wydawnictwo Arche, 2001
 • [21] Nowakowski Z., Szafran H., Szafran R.: Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw. Rzeszów, RS Druk Drukarnia Wydawnictwo, 2009
 • [22] Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-1011, http://www.cert.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT8-0017-0004
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.