Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT7-0014-0052

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych (UV-Vis, EPR) pochodnych trimeru tiofenu podstawionych grupą fenylowinylową

Autorzy Łapkowski, M.  Jadamiec, M.  Officer, D. L.  Wagner, P.  Stolarczyk, A.  Gordon, K. C.  Sułkowski, W. W.  Bartoszek, M. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Investigations of electrochemical and spectroelectrochemical properties (UV-Vis, EPR) of thiophene trimer derivatives substituted with phenylvinyl groups
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono wyniki badań dotyczących właściwości elektrochemicznych dwóch przedstawicieli tertiofenów podstawionych grupą fenylowinylową {3'[(E)-2-fenyletenyl]-2,2':5',2"-tiofenu (monomer A) i 4,4'-didecyloksy-3'-[(E)-2-fenyletenyl]-2,2':5',2"-tiofenu (monomer B)} oraz produktów ich utleniania. Elektropolimeryzację monomerów A oraz B prowadzono z wykorzystaniem cyklicznej woltamperometrii, przy czym wykonano pomiary elektrochemiczne sprzężone in situ z metodami spektroskopowymi (UV-Vis i EPR). Stwierdzono, że monomer A utlenia się do oligomerów rozpuszczalnych w dichlorometanie, natomiast monomer B wykazuje zdolność do tworzenia trwałych i przewodzących warstw charakteryzujących się małą energią pasma wzbronionego (1,6eV).
EN The results of investigations concerning electrochemical properties of two thiophene trimers derivatives substituted with phenylvinyl groups {3'[(E)-2-phenylethenyl]-2,2':5',2''-thiophene (monomer A) and 4,4''-didecyloxy-3'[(E)-2-phenylethenyl]-2,2':5',2''-thiophene (monomer B)} and the products of their oxidation were discussed. Electropolymerizations of A and B monomers were carried out with use of cyclic voltammetry and electrochemical measurements were coupled in-situ with spectroscopic methods (UV-Vis, EPR). It was found that A monomer oxidized to oligomers soluble in dichloromethane (Fig. 1-4 and 7) while monomer B showed ability to form stable conductive polymer layers showing low-energy forbidden band (1.6eV) (Fig. 1, 5, 6 and 8, 9).
Słowa kluczowe
PL polimery przewodzące   tertiofen   grupa fenylowinylowa   elektropolimeryzacja   elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne właściwości  
EN conductive polymers   thiophene trimer   phenylvinyl group   electropolymerization   electrochemical and spectroelectrochemical properties  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2009
Tom T. 54, nr 3
Strony 209--215
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Łapkowski, M.
autor Jadamiec, M.
autor Officer, D. L.
autor Wagner, P.
autor Stolarczyk, A.
autor Gordon, K. C.
autor Sułkowski, W. W.
autor Bartoszek, M.
Bibliografia
1. Skotheim T. A., Reynolds J. R.: ,,Handbook of Conducting Polymers'7, t. II, New York 1998.
2. Grandstrom M., Petritsch K., Arias A. C, Lux Av Andersen M. R., Fried R. H.: Nature 1998, 395,257.
3. Sariciftci N. S.: Materials Today 2004,36.
4. Moliton: ,,Molecular and Polymer Optoelectronics: from Concepts to Devices, Springer Series in Optical Sciences'', Springer, New York 2005.
5. Gondek E., Sanetra J., Armatys P., Niziol J., Chacza-trian K., Danel A.: Polimery 2004,49,163.
6. Yang G., Qin Ch., Su Z., Dong S.: THEOCHEM 2005, 726,61.
7. Cutler C. A., Burrel A. K., Officer D. L., Too C. O., Wallance G. G.: Synth. Met. 2002,128,35.
8. Burrel A. K., Chen J., Collis G. E., Grant D. E., Officer D. L., Too C. O., Wallance G. G.: Synth. Met. 2003, 135—136,97.
9. Wagner P., Ballantyne A. M., Jolley K. W., Officer D. L.: Thetrahedron 2006, 62,2190.
10. Gordon K. C., Clarke T. M., Officer D. L., Hall S. B., Collis G. E., Burrel A.K.: Synth. Met. 2003,137,1367.
11. Wagner P., Officer D. L.: Synth. Met. 2005,154,325.
12. Cutler C. A., Burrel A. K., Collis G. E., Dastoor P. C., Officer D. L.: Synth. Met. 2001,123,225.
13. Clarke T. M., Gordon K. C., Officer D. L., Hall S. B., Collis G. E., Burrel A. K.: /. Phis. Chem. 2003, 107, 11505.
14. Sze On Chan H., Choon S.: Prog. Polym. Sci. 1998,23, 1163.
15. Roncali J.: Chem. Rev. 1992, 92, 711.
16. Frere P., Raimundo J. M., Blanchard P., Delaunay J.: /. Org. Chem. 2003, 68, 7254.
17. Wagner P., Partridge A. C., Jolleya K. W., Officer D. L.: Tetrahedron Lett. 2007,48, 6245.
18. Gambhir S., Wagner K., Officer D. L.: Synth. Met. 2005,154,117.
19. Zak J., Lapkowski M., Guillerez S., Bidan G.: Synth. Met. 2005,152,185.
20. Clarke T. M., Gordon K. C., Officer D. L., Grant D. K.: /. Phys. Chem. A. 2005,109,1961.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT7-0014-0052
Identyfikatory