Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT7-0011-0038

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Przydatność białka rybiego w postaci kolagenu lub żelatyny oraz polisacharydu - κ-karagenu do wytwarzania aktywnych opakowań biodegradowalnych

Autorzy Tylingo, R.  Mazur-Sandomierska, A.  Sadowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Usefulness of fish collagen, gelatin and carrageenan for preparation of active biodegradable packages
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbadano możliwość wykorzystania błon z kolagenu bądź z żelatyny (białko uzyskiwane z dorsza bałtyckiego) oraz z polisacharydowych błon karagenowych a także odpowiednich dwuskładnikowych układów białkowo/polisacharydowych jako nośników enzymów (lizozymu albo lizostafyny) do otrzymywania aktywnych mikrobiologicznie opakowań. Stwierdzono, że sieciowanie takich układów N-[3-(dimetyloamino)propylo]-N'-etylokarbodiimidem (EDC) nie wywiera wpływu na aktywność unieruchomionego w błonach lizozymu, w przypadku zaś lizostafyny jej aktywność w wyniku sieciowania błon maleje. Błony kolagenowe z unieruchomionymi lizozymem lub lizostafyną wykazują większą aktywność niż odpowiednie błony kolagenowo-karagenowe i żelatynowo-karagenowe. Minimalne stężenie lizozymu potrzebne do zapewnienia aktywności usieciowanej błony kolagenowej wobec mikroorganizmu Sarcina S1 wynosi 0,2 mg/ml, natomiast użycie lizostafyny już w ilości 7 μg/ml zapewnia aktywność usieciowanej błony kolagenowej wobec Staphylococcus aureus. Wprowadzenie do błony białkowej κ-karagenu (układy dwuskładnikowe) powoduje zmniejszenie aktywności w skutek oddziaływania enzymów z tym polisacharydem.
EN The possibility of use of protein films made of fish collagen or gelatin as well as polysaccharide carrageenan films as carriers of enzymes (lysozyme or lysostaphyne), for preparation of microbiologically active packages, was investigated. It was found that crosslinking of such systems with N-[3(dimethylamino)propyl]-N'-ethylcarboimide (EDC) does not influence the activity of lysozyme immobilized in the films (Table 1). In case of lysostaphyne, its activity decreases after the film crosslinking (Table 5). Collagen films with lysozyme or lysostaphyne immobilized show higher activities than collagen-carrageenan or gelatin-carrageenan ones. The minimal lysozyme concentration needed to secure the activity of crosslinked collagen film toward Sarcina S1 microorganisms equals 0.2 mg/mL (Table 2 and 3). However, the use of lysostaphyne in an amount of 7 μg/mL secures the activity of crosslinked collagen film toward Staphylococcus aureus (Table 6). An introduction of κ-carrageenan into the film (two-component system) causes decrease in activity as a result of interaction of enzymes with this polysaccharide (Table 1 and 4).
Słowa kluczowe
PL opakowania biodegradowalne   kolagen rybi   żelatyna rybia   κ-karagen   kappa-karagen   sieciowanie   enzymy   aktywność  
EN biodegradable packages   fish collagen   fish gelatin   kappa-carrageenan   crosslinking   enzymes   activity  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2008
Tom T. 53, nr 7-8
Strony 576--580
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Tylingo, R.
autor Mazur-Sandomierska, A.
autor Sadowska, M.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, robertt@chem.pg.gda.pl
Bibliografia
1. Żakowska H.: "Opakowania biodegradowalne", COBRO, Warszawa 2003.
2. Tederko A.: Przem. Spoż. 1995, 9, 343.
3. Yang L., Paulson A. T.: Food Res. Int. 2000, 33, 563.
4. Czajkowska D.: Przem. Spoż. 2005, 8, 88.
5. Sadowska M., Kołodziejska I., Niecikowska C.: Food Chem. 2003, 81, 257.
6. Sadowska M., Kołodziejska I.: Food Chem. 2005, 91, 45.
7. Schmitt C., Sanchez C., Desobry-Banon S., Hardy J.: Crit. Rev. Food. Sci. Nutr. 1998, 38, 689.
8. Szweda P., Kotłowski R., Kur J.: J. Biotechnol. 2005, 117, 203.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT7-0011-0038
Identyfikatory