Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT6-0015-0009

Czasopismo

Eksploatacja i Niezawodność

Tytuł artykułu

System reliability modeling and assessment for solar array drive assembly based on bayesian networks

Autorzy Li, Y. F.  Mi, J.  Huang, H. Z.  Xiao, N. C.  Zhu, S. P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Modelowanie i ocena niezawodności systemu w oparciu o sieci bayesowskie na przykładzie układu napędu paneli słonecznych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Along with the increase of complexity in engineering systems, there exist many dynamic characteristics within the system failure process, such as sequence dependency, functional dependency and spares. Markov-based dynamic fault trees can figure out the modeling of systems with these characteristics. However, when confronted with the issue of state space explosion resulted from the growth of system complexity, the Markov-based approach is no longer efficient. In this paper, we combine the Bayesian networks with the dynamic fault trees to model the reliability of such types of systems. The inference technique of Bayesian network is utilized for reliability assessment and fault probability estimation. The solar array drive assembly is used to demonstrate the effectiveness of this method.
PL Wraz ze wzrostem złożoności w systemach technicznych, pojawia się wiele charakterystyk dynamicznych w ramach procesu awarii systemu, takich jak zależność sekwencyjna, zależność funkcjonalna czy zabezpieczające elementy zapasowe. Oparte na koncepcjach Markowa dynamiczne drzewa uszkodzeń mogą posłużyć do modelowania systemów z powyższymi charakterystykami. Jednak w konfrontacji z problemem eksplozji stanów wynikającym ze wzrostu złożoności systemu, podejście oparte na teoriach Markowa nie jest już skuteczne. W niniejszej pracy łączymy sieci bayesowskie z dynamicznymi drzewami uszkodzeń w celu modelowania niezawodności tego typu systemów. Technikę wnioskowania sieci bayesowskiej wykorzystano do oceny niezawodności i prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia. Skuteczność niniejszej metody wykazano na przykładzie układu napędu paneli słonecznych.
Słowa kluczowe
PL drzewo uszkodzeń   dynamiczne drzewo uszkodzeń   sieć bayesowska   niezawodność systemu   układ napędu paneli słonecznych  
EN fault tree   dynamic fault tree   Bayesian network   system reliability   solar array drive assembly  
Wydawca Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Czasopismo Eksploatacja i Niezawodność
Rocznik 2013
Tom Vol. 15, no. 2
Strony 117--122
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Li, Y. F.
autor Mi, J.
autor Huang, H. Z.
autor Xiao, N. C.
autor Zhu, S. P.
  • School of Mechanical, Electronic, and Industrial Engineering University of Electronic Science and Technology of China No. 2006, Xiyuan Avenue, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, 611731 P. R. China, hzhuang@uestc.edu.cn
Bibliografia
1. Amari S, Dill G, Howald E. A new approach to solve dynamic fault trees. In: Annual IEEE Reliability and Maintainability Symposium, 2003. p. 374-379.
2. Boudali H, Dugan JB. A discrete-time Bayesian network reliability modeling and analysis framework. Reliab Eng Syst Saf 2005; 87(3): 337–349.
3. Dugan JB, Bavuso SJ, Boyd MA. Dynamic fault-tree for fault-tolerant computer systems. IEEE Trans Reliab 1992; 41(3): 363–76.
4. Rao KD, Gopika V, Rao VVSS, et al. Dynamic fault tree analysis using Monte Carlo simulation in probabilistic safety assessment. Reliab Eng Syst Saf 2009; 94(4): 872–883.
5. Langseth H, Portinale L. Bayesian networks in reliability. Reliab Eng Syst Saf 2007; 92(1): 92–108.
6. Shi L. Reliability analysis of solar array drive assembly. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2011.
7. Wilson AG, Huzurbazar AV. Bayesian networks for multilevel system reliability. Reliab Eng Syst Saf 2007; 92(10): 1413–1420.
8. Yuge T, Yanagi S. Quantitative analysis of a fault tree with priority AND gates. Reliab Eng Syst Saf 2008; 93(11): 1577–1583.
9. Zhang LW, Guo HP. Introduction to Bayesian networks. Beijing: Science Press, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT6-0015-0009
Identyfikatory