Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0076-0055

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Badania wpływu rond na redukcję hałasu

Autorzy Bohatkiewicz, J.  Biernacki, S. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Analyses of the effects of roundabouts on noise reduction
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie rond : doświadczenia i nowe tendencje (26-27.04.2010 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono redukujący hałas wpływ rond, opisano mechanizm powstawania hałasu w otoczeniu skrzyżowań, wskazano na sposoby modelowania hałasu w otoczeniu skrzyżowań zwykłych i rond oraz podano przykłady analiz przed i po przebudowie skrzyżowań na rondo wskazując na efekty redukcji hałasu. Dotychczasowe analizy teoretyczne wskazywały, że płynny sposób przejazdu przez skrzyżowanie może mieć bardzo istotny wpływ na kształtowanie hałasu w ich otoczeniu. Analizy te powinny być prowadzone z zachowaniem odpowiedniego podejścia do modelowania hałasu od dróg dojazdowych - większość dostępnych metod i modeli komputerowych nie uwzględnia tego efektu. Badania porównawcze związane z przebudową skrzyżowań na ronda wskazują, że występuje niewątpliwy efekt redukcji poziomu hałasu pomimo tego, że zmianie ulega geometria skrzyżowania.
EN The paper presents the effects of roundabouts on the reduction of the traffic noise. It describes how the noise is generated in the area of intersections and the methods of modelling the noise in the area of intersections and roundabouts. It contains examples of studies carried out before and after some intersections have been converted into roundabouts that demonstrate the noise abatement effects. Current theoretical research indicates that smooth flow of traffic across an intersection can be very significant for the levels of noise in the intersection area. The analyses should also consider the modelling of noise generated by the access roads in appropriate way, yet this effect tends to be overlooked by most of the available calculation methods and computer models. Comparative studies about the conversion of intersections into roundabouts prove that the noise reduction effect does take place despite a change in the road geometry of the intersection.
Słowa kluczowe
PL rondo   hałas na rondach  
EN roundabout   noise on roundabouts  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2010
Tom Nr 92, z. 151
Strony 33--54
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Bohatkiewicz, J.
autor Biernacki, S.
Bibliografia
1. ASW Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. CROW. 1989.
2. Biernacki S. Badania poziomu hałasu na wybranych rondach w Krakowie i Rybniku. Praca magisterska, Kraków, 2001.
3. Bohatkiewicz J. Wpływ geometrii, warunków i organizacji ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań. Praca doktorska. Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej. Kraków, 1999.
4. Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen. RLS-90. Der Bundesminister für Verkehr. Bonn, 1990.
5. Silence - Practitioner Handbook for Local Noise Action Plans. Kolonia, 2008.
6. Tracz M. Bohatkiewicz J. Effects of traffic conditions on traffic noise at signalised intersection. Second European Conference on Noise Control - Euro-Noise’95, Vol. 1. Lyon, 21-23.03. 1995, pp. 149-154.
7. Tracz M., Bohatkiewicz J. Relationships between level of noise and level of service measures at traffic signal approaches. Proc. Second Int. Symp. On Highway Capacity, ARRB, Vol. 2, Sydney, 1994.
8. Tracz M., Gondek S., Bohatkiewicz J. Traffic and noise simulation at signalised intersection. Proceedings of the Sixth International Conference on Computing and Building Engineering. Berlin. Germany. 1995.
9. Tracz M., Radosz S., Bohatkiewicz J. Prediction of traffic noise at signalised intersection using computer simulation method. Proc. INTER-NOISE’92, Vol. II, Noise Control and Public. Toronto, 20-22.07.1992, pp. 811-816.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0076-0055
Identyfikatory