Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0064-0016

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Selected electrical and thermal properties of polylactide/graphite composites

Autorzy Żenkiewicz, M.  Richert, J.  Rytlewski, P.  Richert, A. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
PL Wybrane właściwości elektryczne i cieplne kompozytów polilaktyd/grafit
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The influence of graphite on volume and surface resistivity as well as on some thermal properties of composites containing a polylactide matrix was studied. The graphite content was up to 50 wt. %. It was found that the volume and surface resistivity decreased with the increasing graphite content and the percolation threshold appeared at the level of the filler content of 30-40 wt. %. No essential influence of graphite on phase transition temperatures was observed. However, the phenomenon of cold crystallization appeared. The sample mass loss upon heating started at ca. 270 °C.
PL W pracy badano wpływ grafitu na rezystywność skrośną i powierzchniową oraz na niektóre właściwości cieplne kompozytów z osnową polilaktydową. Zawartość grafitu w tych kompozytach wynosiła od 0 do 50 % mas. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości grafitu maleją rezystywność skrośna i powierzchniowa, a próg perkolacji występuje na poziomie 30-40 % mas. zawartości napełniacza (rys. 1, tabela 1). Nie stwierdzono w badanych kompozytach istotnego wpływu dodatku grafitu na wartości temperatury przejść fazowych, natomiast zaobserwowano występowanie zjawiska zimnej krystalizacji (rys. 2, tabela 2). Badania termograwimetryczne wykazały, że rozkład termiczny przejawiający się ubytkiem masy rozpoczyna się w temp. ok. 270 °C (rys. 3).
Słowa kluczowe
PL kompozyty polilaktyd/grafit   temperatura przejścia fazowego osnowy polimerowej   stabilność termiczna  
EN polylactide/graphite composites   electrical properties   phase transition temperature of polymer matrix   thermal stability  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2011
Tom T. 56, nr 6
Strony 489--493
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor Żenkiewicz, M.
autor Richert, J.
autor Rytlewski, P.
autor Richert, A.
  • Kazimierz Wielki University, Department of Materials Engineering, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland, marzenk@ukw.edu.pl
Bibliografia
1. Skoczkowski K.: „Technologia produkcji wyrobów węglowo-grafitowych”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1995 (in Polish).
2. Meng Y.: „Polymer/graphite nanocomposites” in „Polymer nanocomposites” (Eds. Yiu-Wing Mai, Zhong-Zhen Yu), Woodhead Publishing Limited, Cambridge 2006.
3. Krueger A.: „Carbon Materials and Nanotechnology”, Wiley-VCH Yerlag GmbH & CO KGaA, Weihein 2010.
4. Cenna A. A., Dastoor P., Beehag A., Page N. W.: J. Mater. Sci. 2001, 36, 891.
5. Tien C.-P., Teng H.: J. Power Sources 2010, 195, 2414.
6. Komaba S., Ozeki T, Okushi K.: J. Power Sources 2009, 189, 197.
7. Vovchenko L., Matzui L., Tzaregradska T, Stelmakh O.: Compos. Sci. Technol. 2003, 63, 807.
8. Li J., Kim J.-K.: Compos. Sci. Technol. 2007, 67, 2114.
9. Wang H., Zhang H., Zhao W., Zhang W., Chen G.: Compos. Sci. Technol. 2008, 68, 238.
10. Debelak B., Lafdi K.: Carbon 2007, 45, 1727.
11. Bissessur R., Scully S. F.: Solid State lonics 2007, 178, 877.
12. Tüken T, Yazici B., Erbil M.: Surf. Coating Technol. 2007, 202, 425.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0064-0016
Identyfikatory