Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0064-0014

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Analysis of the formation of starch - hydrocolloid binary gels and their structure based on the relaxation times of the water molecules

Autorzy Baranowska, H. M.  Sikora, M.  Krystyjan, M.  Tomasik, P. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
PL Analiza powstawania i struktury podwójnych żeli skrobiowo-hydrokoloidowych na podstawie czasów relaksacji cząsteczek wody
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The formation of gels in the blending of cassava, corn, oat and potato starches with κ-carrageenan, guar and xanthan gums and some of their selected properties have been studied. 0.2 % admixture of xanthan gum, significantly decreased the spin-lattice T1relaxation time, whereas similar admixtures of guar gum and k-carrageenan had a relatively weak influence upon starch gelatinization providing, however, a slight increase in T1with an increase in temperature. The two latter hydrocolloids decreased gelatinization onset temperature by approximately 5 °C and made gelatinization more diffuse in time. The presence of hydrocolloids influenced also spin-spin T2relaxation times. Initially, up to the onset gelatinization temperature, T2was most effectively suppressed by xanthan gum. On cooling, T2varied inconsistently. As a rule, T2in binary gels was higher than in those of plain starch. In all the studied blends both relaxation times monotonously declined with temperature. The activation energy of water molecules in binary gels on cooling was estimated.
PL Badano powstawanie dwuskładnikowych żeli w wyniku mieszania skrobi kukurydzianej, owsianej, tapiokowej bądź ziemniaczanej z κ-karagenem, gumą guarową lub ksantanową oraz określano wybrane właściwości tych żeli. 0,2-proc. dodatek gumy ksantanowej wyraźnie skracał czas relaksacji spinowo-sieciowej, T1, podczas gdy dodatek takiej ilości gumy guarowej lub k-karagenu miał niewielki wpływ na żelowanie skrobi, powodując jednak wraz z rosnącą temperaturą niewielki wzrost T1. Oba te hydrokoloidy obniżały jedynie, o ok. 5 °C temperaturę początku żelowania, a samo żelowanie było rozciągnięte w czasie. Hydrokoloidy wpływały także na czasy relaksacji spinowo-spinowej, T2. Początkowo, aż do rozpoczęcia żelowania, czas T2ulegał skróceniu, najwyraźniej w układzie z gumą ksantanową (rys. 1, 3, 5, 7). W trakcie chłodzenia wartość T2zmieniała się nieregularnie. Na ogół w żelach podwójnych czasy T2były dłuższe niż w żelach ze skrobi bez dodatków, a we wszystkich badanych żelach dwuskładnikowych czasy relaksacji jednostajnie się zmniejszały wraz ze spadkiem temperatury (rys. 2, 4, 6, 8). Wyznaczono także energie aktywacji cząsteczek wody w czasie chłodzenia żeli (tabela 1).
Słowa kluczowe
PL skrobia tapiokowa   skrobia kukurydziana   guma guarowa   κ-karagen   kappa-karagen   skrobia owsiana   skrobia ziemniaczana   guma ksantanowa  
EN cassava starch   cornstarch   guar gum   k-carrageenan   oat starch   potato starch   xanthan gum  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2011
Tom T. 56, nr 6
Strony 478--483
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr.
Twórcy
autor Baranowska, H. M.
autor Sikora, M.
autor Krystyjan, M.
autor Tomasik, P.
  • University of Life Sciences, Department of Physics, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60--637 Poznań, Poland, rrsikora@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
1. Kowalski S., Sikora M., Tomasik P.: Polimery 2008, 53, 457.
2. Baranowska H. M., Sikora M., Kowalski S., Tomasik R: Food Hydrocoll. 2008, 22, 336.
3. Fukushima E., Roeder S. B. W.: „Experimental pulse NMR. A nuts and bolts approach”, Addison-Wesley, London 1981.
4. Węglarz W. R, Harańczyk H.: J. Phys. D: Appl. Phys. 2000, 33, 1909.
5. Carr H. Y., Purcell E. M.: Phys. Rev. 1954, 94, 630.
6. Meiboom S., Gili D.: Rev. Sci. Instr. 1958, 29, 688.
7. Baranowska H. M., Sikora M., Krystyjan M., Tomasik P: Food Hydrocoll. 2010, submitted.
8. Chaplin M.: www.lsbu.ac.uk/water/hyxan.html, 2009.
9. Katzbauer B.: Polym. Degrad. Stab. 1998, 59, 81.
10. Wang R, Sun Z., Wang Y: Food Hydrocoll. 2001, 15, 575.
11. Derbyshire W.: „Magnetic resonance spectroscopy in biology and medicine” (Ed. de Certaines J. D., Bovee W. M. M., Podo R), Pergamon Press, Oxford 1992.
12. Janik B.: „Chemical physics”, PWN, Warsaw 1989 (in Polish).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0064-0014
Identyfikatory