Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0063-0011

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Wpływ chemicznej modyfikacji włókien konopnych na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenowej

Autorzy Pach, J.  Kaczmar, J. W. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Influence of the chemical modification of hemp fibers on selected mechanical properties of polypropylene composite materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wytworzono kompozyty na podstawie polipropylenu, z dodatkiem włókien konopnych i kompatybilizatora (kopolimeru szczepionego polipropylenu z bezwodnikiem maleinowym, MAH-PP). Składniki kompozytów wstępnie homogenizowano na walcach, a kształtki do badań formowano metodą wtryskiwania. Włókna konopne poddawano chemicznej modyfikacji w procesie acetylowania, alkalizacji bądź obróbki bezwodnikiem maleinowym. Badano wpływ takiej modyfikacji na wybrane właściwości mechaniczne wytworzonych kompozytów (wytrzymałość na rozciąganie statyczne, wydłużenie przy zerwaniu, moduł Younga oraz udarność bez karbu wg Charpy'ego). W przypadku kompozytów z dodatkiem modyfikowanych chemicznie włókien oraz kompatybilizatora zaobserwowano wzrost wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga oraz spadek wydłużenia przy zerwaniu i udarności w stosunku do odpowiednich wartości czystego PP.
EN The synthesis of composites based on polypropylene (PP) (Table 1), hemp fibers (Table 2) and a compatibilizer (polypropylene grafted with maleic anhydride -MAH-PP) has been presented. The components were initially homogenized on heated roll mills, and the shapes of the test specimens obtained by injection molding. The hemp fibers were subjected to chemical modification namely: acetylation, alkylation or treatment with maleic anhydride. The influence of such modification on selected mechanical properties of the composites (static tensile strength, elongation at break, Young's modulus, and Charpy impact strength) was studied. In the case of composites containing the chemically modified fibers and compatibilizer, an increase in tensile strength and Young's modulus while a decrease in elongation at break and impact strength in comparison with the virgin PP (Figs. 1-4).
Słowa kluczowe
PL polipropylen   kompozyty polimerowe   włókna konopne   modyfikacja chemiczna   właściwości mechaniczne  
EN polypropylene   polymer composites   hemp fibers   chemical modification   mechanical properties  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2011
Tom T. 56, nr 5
Strony 385--389
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., wykr.
Twórcy
autor Pach, J.
autor Kaczmar, J. W.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Laboratorium Tworzyw Sztucznych L2, ul. I. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, joanna.pach@pwr.wroc.pl
Bibliografia
1. Abdelmouleh A., Boufi S.: Int. J. Adhes. Adhes. 2004, 24, 43.
2. Bledzki A. K., Gassan J.: Prog. Polym. Sci. 1999, 24, 221.
3. Steller R., Meissner W.: Polimery 2002, 47, 332.
4. Kaczmar J. W., Pach J., Kozłowski R.: Polimery 2006, 51, 722.
5. Ray R, Chakravarty A., Bandyopadhyay S.: J. Appl. Polym. Sci. 1976, 20, 1765.
6. Belgacem M., Bataille R, Sapieha S.: J. Appl. Polym. Sci. 1994, 53, 379.
7. Gassan J., Gutowski V.: Compos. Sci. Technol. 2000, 60, 2857.
8. Błędzki A., Gassan J., Łucka M.: Polimery 2000, 45, 98.
9. Aziz S., Ansell M.: Compos. Sci. Technol. 2004, 64, 1231.
10. Oh S., Yoo D., Shin Y, Seo G.: Carbohydr. Res. 2005, 340, 417.
11. Mwaikambo L., Ansell M.: J. Mater. Sci. 2006, 41, 2483.
12. Tserki T. V, Zafeiropoulos N. E., Simon R, Panayiotou C.: Composites Fart A 2005, 36, 1110.
13. Gosh R, Dev D., Samanta A.: J. Appl Polym. Sci. 1998, 68, 1139.
14. Dane katalogowe producenta.
15. Hobson R. N., Hepworth D. G., Bruce D. M.: J. Agric. Eng. Res. 2001, 78, 153.
16. Mutjé R, Lòpez A., Yallejos M. E., Lòpez J. R, Yilaseca R: Composites Part A 2007, 38, 369.
17. Bledzki A. K., Specht K.: Materiały „7th International Conference on Woodfiber-Plastic Composites (and other natural fibers)”, 19-20 maja 2003 r., Madison, USA, str. 63.
18. Iwko J.: Sprawozdanie z projektu „Porowate kompozyty polimerowe z napełniaczami drewnopochodnymi”, Politechnika Wrocławska, 2005.
19. Specht K., Bledzki A., Fink H., Kleinholz R.: Materiały „4th International Wood and Natural Fibrę Composites Symposium”, 10-11 kwietnia 2002 r., Kassel, Germany, str. 39.
20. Pach J.: Praca doktorska „Wpływ modyfikacji włókien i osnowy polipropylenu na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych”, Politechnika Wrocławska 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0063-0011
Identyfikatory