Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0048-0010

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Termotropowe azometiny i poliazometiny o właściwościach ciekłokrystalicznych

Autorzy Iwan, A. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Thermothropic azomethines and polyazomethines showing liquid crystalline properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł stanowi przegląd literaturowy obejmujący lata 2000-2008, dotyczący właściwości ciekłokrystalicznych termotropowych azometin oraz poliazometin. Omówiono fizyczne podstawy tworzenia się ciekłych kryształów i rodzaje powstających faz. Podano kryteria systematyki takich związków, scharakteryzowano azometiny symetryczne i niesymetryczne, typu pręta sztywnego oraz typu bananowego. Opisano wpływ liczby a także położenia w łańcuchu wiązań azometinowych na rodzaj tworzących się mezofaz oraz na właściwości ciekłokrystaliczne azometin mało- i wielkocząsteczkowych.
EN The paper is a literature review of 2000-2008 (Fig. 2) concerning liquid crystalline properties of thermothropic azomethines and polyazomethines. The physical fundamentals of liquid crystals formation and the types of phases formed (Fig. 1) are discussed. The criteria of such compounds' systematic are given. Symmetric azomethines and asymmetric ones, of rod-like or banana-shaped types were characterized. The effects of a number of azomethine bonds and their positions in the chain on the type of mesophases formed and liquid crystalline properties of azomethines and polyazomethines have been described.
Słowa kluczowe
PL azometiny   poliazometiny   termotropowe ciekłe kryształy   mezomorfizm   właściwości  
EN azomethines   polyazomethines   thermothropic liquid crystals   mesomorphism   properties  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2010
Tom T. 55, nr 4
Strony 253--266
Opis fizyczny Bibliogr. 69 poz., wykr.
Twórcy
autor Iwan, A.
Bibliografia
[1] Kato T., Mizoshita N., Kishimoto K.: Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 38.
[2] Imrie C. T., Henderson P. A.: Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 2096.
[3] Yoshizawa A.: J. Mater. Chem. 2008, 18, 2877.
[4] Takezoe H., Takanishi Y.: Jpn. J. Appl. Phys. 2006, 45, 597.
[5] Amaranatha Reddy R., Tschierske C.: J. Mater. Chem. 2006, 16, 907.
[6] Broer D. J., van Haaren J. A. M. M., Bastaansen C. W. M.: e-Polymers 2001, 023.
[7] Binnemans K.: Chem. Rev. 2005, 105, 4148.
[8] Thote A. J., Gupta R. B.: Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 1129.
[9] Rudnicka I., Witkiewicz Z.: Polimery 1986, 31, 291.
[10] Pietkiewicz D., Rosłaniec Z.: Polimery 2000, 45, 69.
[11] Kłosowicz S., Żmija J.: Polimery 1994, 39, 269.
[12] Mucha M.: Polimery 1992, 37, 263.
[13] Adamczyk A., Strugarski Z.: „Ciekłe kryształy”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
[14] Adamczyk A.: „Niezwykły stan materii. Ciekłe kryształy”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
[15] Florjańczyk Z., Penczek S.: „Chemia polimerów tom III. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, rozdz. 10, str. 179-190.
[16] Rabek J. F.: „Współczesna wiedza o polimerach”, PWN, Warszawa 2008, rozdz. 28, str. 386-401.
[17] Collyer A. A.: “Liquid crystal polymers: From structures to applications”, Elsevier Applied Science, London, New York 1992.
[18] Ros M. B., Serrano J. L., de la Fuente M. R., Folcia C. L.: J. Mater. Chem. 2005, 15, 5093.
[19] Pelzl G., Diele S., Weissflog W.: Adv. Mater. 1999, 11, 707.
[20] Sudhakar S., Narasimhaswamy T., Srinivasan K. S. V.: Liq. Cryst. 2000, 27, 1525.
[21] Godzwon J., Sienkowska M. J., Galewski Z.: J. Molec. Struct. 2007, 844-845, 259.
[22] Majumdar K. C., Chakravorty S., Pal N., Rao N. V. S.: Tetrahedron 2009, 65, 152.
[23] Naito Y., Ishige R., Itoh M., Tokita M., Watanabe J.: Chem. Lett. 2008, 37, 880.
[24] Srinivasan K. S. V., Padmavathy T.: Macromol. Symp. 2003, 199, 277.
[25] Henderson P. A., Imrie C. T.: Macromolecules 2005, 38, 3307.
[26] Kishikawa K., Muramatsu N., Kohmoto S., Yamaguchi K., Yamamoto M.: Chem. Mater. 2003, 15, 3443.
[27] Buruiana E. C., Olaru M., Simionescu B. C.: Eur. Polym. J. 2002, 38, 1079.
[28] Cozan V., Gasper M., Butuc E., Stoleriu A.: Eur. Polym. J. 2001, 37, 1.
[29] Yu Y., Wang M., Liu X., Zhao L., Tang X., Li S.: J. Appl. Polym. Sci. 2006, 101, 4366.
[30] Ribera D., Mantecon A., Serra A.: Macromol. Symp. 2003, 199, 267.
[31] Ribera D., Mantecon A., Serra A.: J. Polym. Sci.: Part A: Polym. Chem. 2002, 40, 4344.
[32] Choi E.-J. Ahn H.-K., Lee J. K., Jin J.-I.: Polymer 2000, 41, 7617.
[33] Castell P., Galia M., Serra A.: Macromol. Chem. Phys. 2001, 202, 1649.
[34] Izumi T., Kang S., Niori T., Takanishi Y., Takezoe H., Watanabe J.: Jpn. J. Appl. Phys. 2006, 45, 1506.
[35] Izumi T., Naitou Y., Shimbo Y., Takanishi Y., Takezoe H., Watanabe J.: J. Phys. Chem. B 2006, 110, 23911.
[36] Iwan A., Janeczek H., Rannou P.: Spectrochim. Acta, Part A 2009, 27, 72.
[37] Yu Y., Gao Z., Zhan G., Li L., Li S., Gan W., Crivello J. V.: Chem. Eur. J. 2007, 13, 2920.
[38] Hird M.: Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 2070.
[39] Lee S. K., Tokita M., Watanabe J.: Chem. Lett. 2008, 37, 1134.
[40] Nadasi H., Weissflog W., Eremin A., Pelzl G., Diele S., Das B., Grande S.: J. Mater. Chem. 2002, 12, 1316.
[41] Hartung H., Stettler A., Weissflog W.: J. Mol. Struct. 2000, 526, 31.
[42] Yelamaggad C. V., Shashikala I. S., Li Q.: Chem. Mater. 2007, 19, 6561.
[43] So B.-K., Kim W.-J., Lee S.-M., Jang M.-C., Song H. H., Park J.-H.: Dyes Pigm. 2007, 75, 619.
[44] Stamatoiu O., Bubnov A., Tarcomnicu I., Iovu M.: J. Mol. Struct. 2008, 886, 187.
[45] Smith J. A., DiStasio Jr. R. A., Hannah N. A., Winter R. W., Weakley T. J. R., Gard G. L., Rananavare S. B.: J. Phys. Chem. B 2004, 108, 19940.
[46] Narasimhaswamy T., Srinivasan K. S. V.: Liq. Cryst. 2004, 31, 1457.
[47] Nesrullajev A., Bilgin-Eran B.: Mater. Chem. Phys. 2005, 93, 21.
[48] Eran B. B., Nesrullajev A., Canli N. Y.: Mater. Chem. Phys. 2008, 111, 555.
[49] Yelamaggad C. V., Shashikala I. S., Liao G., Rao D. S. S., Prasad S. K., Li Q., Jakli A.: Chem. Mater. 2006, 18, 6100.
[50] Kadkin O. N., Han H., Galyametdinov Y. G.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, 5571.
[51] Deun R. V., Binnemans K.: J. Alloys Compd. 2000, 303-304, 146.
[52] Paschke R., Liebsch S., Tschierske C., Oakley M. A., Sinn E.: Inorg. Chem. 2003, 42, 8230.
[53] Attard G. S., Date R. W., Imrie C. T., Luckhurst G. R., Roskilly S. J., Seddon J. M., Taylor L.: Liq. Cryst. 2006, 33, 1455.
[54] Imrie C. T.: Liq. Cryst. 2006, 33, 1449.
[55] Blatch A. E., Luckhurst G. R.: Liq. Cryst. 2000, 27, 775.
[56] Henderson P. A., Imrie C. T.: Liq. Cryst. 2005, 32, 673.
[57] Narasimhaswamy T., Somanathan N., Lee D. K., Ramamoorthy A.: Chem. Mater. 2005, 17, 2013.
[58] Marin L., Cozan V., Bruma M.: Polym. Adv. Technol. 2006, 17, 664.
[59] Marin L., Cozan V., Bruma M., Grigoras V. C.: Eur. Polym. J. 2006, 42, 1173.
[60] Adell J. M., Alonso M. P., Oriol B. L., Pinol M., Serrano J. L.: Polymer 2003, 44, 7829.
[61] Aly K. I., Khalaf A. A., Alkskas I. A.: Eur. Polym. J. 2003, 39, 1035.
[62] Choi E.-J., Ahn J.-C., Chien L.-C., Lee C.-K., Zin W.-C., Kim D.-C., Shin S.-T.: Macromolecules 2004, 37, 71.
[63] Kannan P., Raja S., Sakthivel P.: Polymer 2004, 45, 7895.
[64] Sauer B. B., Kampert W. G., McLean R. S.: Polymer 2003, 44, 2721.
[65] Shukla U., Rao K. V., Rakshit K. A.: J. Appl. Polym. Sci. 2003, 88, 153.
[66] Bagheri M., Entezami A., Ghanadzadeh A.: J. Mol. Liq. 2001, 94, 249.
[67] Hernandez S. A., Yang Y.-H., Zhou Q.-F., Garay R. O.: Polym. Bull. 2000, 45, 31.
[68] Cozan V., Avram E.: Eur. Polym. J. 2003, 39, 107.
[69] Sasaki T., Fukunaga G.: Chem. Mater. 2005, 17, 3433.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0048-0010
Identyfikatory