Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0029-0094

Czasopismo

Przegląd Komunalny

Tytuł artykułu

Mała retencja wodna - zagadnienia ogólne

Autorzy Nyc, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym ze sposobów zwiększania możliwości korzystania z naturalnych zasobów wodnych odpływających korytami rzek jest magazynowanie jej w dużych i małych zbiornikach retencyjnych. Przeciętnie w ciągu roku z obszaru kraju korytami rzek odpływa 58,6 mld m³ wody. W latach mokrych odpływ ten może osiągnąć wartość ok. 90 mld m³.
Słowa kluczowe
PL retencja wodna   mała retencja   retencja leśna   retencja glebowa   retencja wód gruntowych i podziemnych   retencja koryt i dolin rzecznych   retencja śniegowa i lodowcowa   retencja jeziorowa  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Przegląd Komunalny
Rocznik 2004
Tom nr 12
Strony 73--77
Opis fizyczny (Z. Kom.), Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Nyc, K.
  • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, AR Wrocław
Bibliografia
1. IMGW. Stan i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych Polski. Materiały badawcze nr 20. Seria Gospodarka Wodna i Ochrona Wód. IMGW Warszawa – Kraków 1996.
2. Nyc K.: Sterowanie zasobami retencji gruntowej w dolinach rzek nizinnych. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Rozprawy, nr 53, Wrocław 1985.
3. Nyc K., Kamionka S., Pokładek R.: Techniczne możliwości wzbogacania zasobów retencji gruntowej. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, nr 248, Wrocław 1994.
4. Mioduszewski W.: Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Wyd. IMUZ, Falenty 1999.
5. Nyc K., Pokładek R.: Efekty regulowania odpływu ze zmeliorowanych obiektów w małych zlewniach rolniczych. „Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus” nr 2 (2), 2003.
6. Mioduszewski W.: Formy małej retencji i warunki jej realizacji. „Informacje Naukowe i Techniczne” SITWM nr 1, Warszawa. 1997.
7. Dziewoński Z.: Rolnicze zbiorniki retencyjne. PWN, Warszawa 1973.
8. Cieśliński Z.: Agromelioracje. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1989.
9. Nyc K.: Rola retencji gruntowej w bilansowaniu zasobów wodnych. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” nr 248, Wrocław 1994.
10. Bac S.: Rola lasu w bilansie wodnym Polski. „Folia Forestalia Polonica” Seria A, z. 14. 1968.
11. Szymański J.: Wpływ lasów, wód i bagien na wysokość opadów atmosferycznych na obszarze zachodniej Polski. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu”, Melioracja XIII, nr 80, 1968.
12. Marcilonek S.: Eksploatacja urządzeń melioracyjnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 1994.
13. Nyc K., Pokładek R.: Regulowany odpływ – elementem wzbogacenia retencji gruntowej i ochrony środowiska rolniczego. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształtowania środowiska rolniczego”, Akademia Rolnicza, Poznań 1997.
14. Kamionka S.: Rola stawów rybnych w kształtowaniu zasobów retencji terenów przyległych. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” nr 283, Wrocław 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0029-0094
Identyfikatory