Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0014-0050

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Chemical recycling of polycarbonate wastes into bisphenol A by using green solvent composition

Autorzy Alavi Nikje, M. M.  Askarzadeh, M. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
PL Chemiczny recykling poliwęglanowych odpadów do bisfenolu A przy użyciu kompozycji „zielonych” rozpuszczalników
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Polycarbonate contained in waste compact discs (CDs) and digital versatile (video) discs (DVDs) have been chemically recycled into bisphenol A (BPA) — using a ternary solvent system: glycerin, sorbitol, water under conventional heating method. The obtained results show that the mixture of glycerin, sorbitol, water in the ratio 6:3:1 undergoes recycling with high yield within 45 minutes. The recovered BPA was identified by spectroscopic methods and the results were compared with the data corresponding to standard sample.
PL Odpady używanych poliwęglanowych płyt CD i DVD poddano chemicznemu recyklingowi do bisfenolu A (BPA), za pomocą trójskładnikowego systemu rozpuszczalników (gliceryna/ sorbitol/woda), w warunkach konwencjonalnego ogrzewania.Wyniki dowodzą, że układ, w którym stosunek gliceryna:sorbitol:woda wynosi 6:3:1 umożliwia przebieg reakcji z dużą wydajnooeci ąwciągu 45 min. Odzyskany BPAbadano metodami spektroskopowymi a uzyskane dane porównano z danymi odpowiadającymi próbce pierwotnego bisfenolu A.
Słowa kluczowe
PL chemiczny recykling   poliwęglany   bisfenol A   odpady CD i DVD  
EN chemical recycling   polycarbonate   bisphenol A   CD & DVD waste  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2013
Tom T. 58, nr 4
Strony 292--294
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Alavi Nikje, M. M.
autor Askarzadeh, M.
Bibliografia
1. Oku A., Tanaka S., Hata S.: Polymer 2000, 41, 6749.
2. Chiu S. J., Chen S. H., Tsai C. T.:Waste Manag. 2006, 26, 252.
3. Pinero R., Garcia J., Cocero M. J.: Green Chem. 2005, 7, 380.
4. Pan Z. Y., Bao Z., Chen Y. X.: Chinese Chem. Lett. 2006, 17, 545.
5. Lin C. H., Lin H. Y., LiaoW. Z., Dai S. A.: Green Chem. 2007, 9, 38.
6. Jang B. N., Wilkie C. A.: Thermochim. Acta 2005, 426, 73.
7. Kim J., Gracz H. S., Roberts G. W., Kiserow D. J.: Polymer 2008, 49, 394.
8. Jang B. N., Wilkie C. A.: Polym. Degrad. Stab. 2004, 86, 419.
9. Bozi J., Czegeny Z., Meszaros E., Blazso M.: J. Anal. Appl. Pyrol. 2007, 79, 337.
10. Margon V., Agarwal U. S., Bailly C.,Wit G. de., van Kasteren J. M. N., Lemstra P. J.: J. Supercrit. Fluids 2006, 38, 44.
11. Uyar T., Tonelli A. E., Hacaloglu J.: Polym. Degrad. Stab. 2006, 91, 2960.
12. Fraisse F., Verney V., Commereuc S., Obadal M.: Polym. Degrad. Stab. 2005, 90, 250.
13. Jung J. H., Ree M., Kim H.: Catal. Today 2006, 115, 283.
14. Liu F., Li L., Yu S., Lv Z., Ge X.: J. Hazard. Mater. 2011, 249, 254.
15. Liu F. S., Li Z., Yu S. T., Cui X., Xie C. X., Ge X. P.: J. Polym. Environ. 2009, 17, 208.
16. Alavi Nikje M. M.: Polimery 2011, 56, 35.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0014-0050
Identyfikatory