Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0013-0005

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego

Autorzy Olbrych, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Household budżet management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obserwacja poziomu i struktury konsumpcji jest kategorią wymierną i pozwala określić stopień zaspokojenia potrzeb według hierarchii ważności wydatków w budżetach gospodarstw. Artykuł zawiera analizę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych z wykorzystaniem modelu Pareto-Lorenza. Zasada Pareto 80/20 stanowi narzędzie, przydatne do planowania budżetu gospodarstw domowych pod kątem racjonalnego wykorzystania funduszu swobodnej decyzji oraz oceny działań naprawczych.
EN Observations of consumption levels and structure arę a measurable category and enable us to define the degree of satisfying needs according to the hierarchy of expenditure in the household budget. The paper contains an analysis of consumption expenditure with the use of the Pareto-Lorenz model. The Pareto Principle (the 80/20 Rule) is a tool useful for household budget management from the point of view of the rational use of disposable income and evaluation of a remedial action.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego  
EN household budget management   Pareto-Lorenz model  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2012
Tom R. 44, nr 10
Strony 30--34
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Olbrych, B.
  • Politechnika Radomska
Bibliografia
1. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
2. Lipiński E., Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWN, Warszawa 1969.
3. Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2012.
4. Olbrych B., Konsumpcja indywidualna usług społecznych i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2012.
5. Panek T. (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007.
6. Pareto V, Wykłady z ekonomii politycznej, [w:] V. Pareto, Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, PWN, Warszawa 1994.
7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1996.
8. Skrzypek E., Determinanty jakości życia w społeczeństwie informacyjnym [w:] E. Skrzypek (red.) Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
9. Zalega T., Konsumpcja. Determinanty. Teońe. Modele, PTE, Warszawa 2012.
10. Żuchowski J., Łagowski E., Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
11. Żuchowski J., Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska. Aspekty towaroznawcze, PWN, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0013-0005
Identyfikatory