Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0013-0001

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Istota, zasady i ograniczenia działalności gospodarczej w prawie polskim

Autorzy Macias, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The essence, bases and limitations of economic activity in Polish law
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje publiczne i prywatne źródła prawa gospodarczego, istotę i cechy działalności gospodarczej, pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, zasady podejmowania i realizacji działalności gospodarczej coraz ograniczenia działalności gospodarczej w prawie polskim.
EN The article presents public and private sources of economic law, the essence and attributes of economic activity, notions of entrepreneur and enterprise, principles of undertake and realization economic activity and limitations of economic activity in Polish law.
Słowa kluczowe
PL działalność gospodarcza   przedsiębiorstwo  
EN enterprise   economic activity  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2012
Tom R. 44, nr 10
Strony 8--14
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Macias, J.
Bibliografia
1. Blicharz R., Kania M., Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2010 nr 5.
2. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Szydło M., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
3. Czyżowicz W, Werner A., Podatkowe definicje działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2008 nr 5.
4. Dereń A. M., Własność przemysłowa i dobra niematerialne w obrocie gospodarczym. Przegląd umów, zeszyt 82/98, OPO, Bydgoszcz 1998.
5. Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2004.
6. Kardys M., Wartość przedsiębiorstwa (cz. I), „Prawo Przedsiębiorcy" 2006 nr 27.
7. Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
8. Kosikowski C., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „Państwo i Prawo" 2001 nr 4.
9. Kozioł K., Rejestracja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ewidencja działalności gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy?, „Samorząd Terytorialny" 2009 nr 9.
10. Kufel J., Siuda W, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Scriptus, Poznań 2001.
11. Nitkowska J., Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, „Służba Pracownicza" 2011 nr 11.
12. Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.
13. Szafrański D., Przedsiębiorca zagraniczny jako kategoria normatywna w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego" 2010 nr 8.
14. Szydło W, Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym i jego zbycie a sytuacja prawna koncesji, licencji i zezwoleń w kontekście art. 551 kodeksu cywilnego, „Prawo Spółek" 2006 nr 4.
15. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 78, póz. 483, ze zm.
16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.
17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.
18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 220, póz. 1447, ze zm.
19. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. nr 121, poz. 770, ze zm.
20. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. nr 101, póz. 1178, ze zm.
21. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 49, poz. 408, ze zm.
22. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.
23. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97.
24. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, Dz. U. nr 106, poz. 622.
25. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, Dz. U. nr 232, poz. 1378.
26. Wiśniewski A. W, Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego - zagadnienia podmiotowe, „Przegląd Prawa Handlowego" 2008 nr 6.
27. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0013-0001
Identyfikatory