Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0011-0033

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Otrzymywanie monomerów akrylowych z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Cz. I, Otrzymywanie akroleiny z gliceryny

Autorzy Migdał, A. R.  Dudkiewicz, M.  Kijeński, J.  Nemtusiak, M.  Osawaru, O.  Rogieński, M.  Śmigiera, E. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Synthesis of acrylic monomers based on renewable raw materials. Part I, Synthesis of acrolein from glycerol
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono próbę oceny możliwości opracowania nowej technologii otrzymywania monomerów akrylowych, bazującej na surowcu odnawialnym — glicerynie. Omówiono główne ścieżki wytwarzania monomerów akrylowych wykorzystujące nieodnawialne surowce kopalne i odniesiono je do reakcji z zastosowaniem dostępnych w kraju surowców odnawialnych. Na pierwszym etapie procesu otrzymywania monomerów akrylowych z akroleiny wytworzono glicerynę. Badania konwersji gliceryny do akroleiny przeprowadzono w fazie gazowej w obecności wybranych przemysłowych katalizatorów glinokrzemianowych. Określono wpływ wybranych parametrów procesu na aktywność układu w badanej reakcji. Odnosząc uzyskane wyniki do danych literaturowych i technologicznych należy uznać za potencjalnie możliwe otrzymywanie monomerów akrylowych w skali przemysłowej z wykorzystaniem surowców odnawialnych. Do ostatecznej oceny przydatności wypracowanego rozwiązania, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.
EN Renewable raw materials derived from biomass are regarded as the basis for the majority of petrochemical processes in the future. The advantage of renewable raw materials is the possibility of independence of some sections of the economy from fossil fuels. Up till now, only the technologies that have led to the introduction of products in demand on a given market or those with a strong legislative backing have been developed. This work is an attempt to evaluate the possibility of developing a new technology for the synthesis of acrylic monomers based on the renewable raw materials in response to the dynamic rise in Polish market demand for acrylic monomers, which is being currently resolved by import. In the theoretical part of the work, the main routes for the synthesis of acrylic monomers based on non-renewable fossil fuels have been described and compared to reactions based on renewable raw materials, especially those available locally. In the experimental part the results of the synthesis of acrolein from glycerol, i.e. the first stage of the process of synthesis of the production of acrylic monomers based on renewable raw materials, have been presented. The conversion of glycerol was performed in the gaseous phase over a series of industrial aluminosilicate catalysts. The influence of selected parameters on the activity of the system in the tested reactions was determined. By considering the obtained results in relation to those reported in the literature it can be concluded that a potential possibility exists in obtaining acrylic monomers on the industrial scale from renewable raw materials. Large scale tests are still required to be performed in order to come to a final evaluation and introduction of the developed technology.
Słowa kluczowe
PL akrylany   odwodnienie   gliceryna   akroleina   kataliza  
EN acrylates   glycerol   dehydration   acrolein   catalysis  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2012
Tom T. 57, nr 5
Strony 369--374
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Migdał, A. R.
autor Dudkiewicz, M.
autor Kijeński, J.
autor Nemtusiak, M.
autor Osawaru, O.
autor Rogieński, M.
autor Śmigiera, E.
  • Instytut Chemii Przemysłowej Zakład Proekologicznej Modernizacji Technologii ul. Rydygiera 8, 01-793Warszawa, antoni.migdal@ichp.pl
Bibliografia
1. „Acrylic acid 04/05-6” raport firmy Nexant Chem System 2006.
2. Ullmann’s Encyclopedia 4th Ed., 1987, vol. A, str. 161.
3. Dzwonkowski W.: „Rynek skrobi ziemniaczanej w Polsce i w Unii Europejskiej”, Inst. ERiG¯, Warszawa 2004.
4. Kijeñski J., Krawczyk Z.: Przem. Chem. 2007, 84, 273.
5. Adkins H., Hartung W. H.: Org. Synth. Coll. 1941, 1, 15.
6. Barrault J., Pouilloux Y., Clacens J. M., Vanhove C., Bancqart S.: Catal. Today 2002, 75, 177.
7. BuhlerW., Dinjus E., Ederer H. J., Kruse A., Mas C.: J. Supercrit. Fluids 2002, 22, 37.
8. Antal Jr. M. J., Mok W. S. L., Roy J. C., Raissi A. T.: J. Anal. Appl. Pyrolysys 1985, 8, 291.
9. Chai S. H.,Wang H.-P., Liang Y., Xu B.-Q.: J. Catal. 2007, 342, 250.
10. Tsukuda E., Sato S., Takahashi R., Sodesawa T.: Catal. Commun. 2007, 8, 1349.
11. Atia H., Armbruster U., Martin A.: J. Catal. 2008, 258, 71.
12. Corma A., Huber G.W., Sauvanaud L., O’Connor P.: J. Catal. 2008, 257, 163.
13. Jia Ch.-J., Liu Y., Schmidt W., Lu A. H., Schuth F.: J. Catal. 2010, 269, 71.
14. Zgłosz. Pat. WO 087 084 A2 (2006).
15. Pat. US 255 8520 (1951).
16. Pat. US 538 7720 (1995).
17. Pat. Fr. 695 931 (1930).
18. Ostrowski S., Dobrowolski J., Kijeński J.: II Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’05, Wyd. IChTJ Warszawa 2005, str. 75
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0011-0033
Identyfikatory