Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0010-0046

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Jakość zarządzania uczelnią wyższą a determinanty jej rozwoju

Autorzy Gwiazda, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Quality of management of an university and the determinants of its development
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN One of the most important aspects of management is its quality. This is of particular importance for the management of universities, before whom especially ambitious but different goals were set. The set of these goals includes: professionalism, efficiency, entrepreneurship and creativity. Analyzing, basing on the Mintzberg's typology of organizations, mentioned determinants of the university development it could be shown that they are characterized for very different organizational structures. Professionalism is a feature of a professional bureaucracy, while efficiency is characterized for a machine bureaucracy. Entrepreneurship is associated with a simple structure and the creativity with an adhocracy. This comparison shows that the university in its current organizational form is not prepared to simultaneously carry out all those goals. One of the solutions could be the internal specialization of individual units of universities in the implementation of selected determinants of development.
Słowa kluczowe
PL jakość zarządzania uczelnią wyższą  
EN quality management   university  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2012
Tom R. 44, nr 3
Strony 10--16
Opis fizyczny Bibliogr, 13 poz.
Twórcy
autor Gwiazda, A.
  • Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Dr No Money, Świat Nauki, Vol. 238, No. 6, s. 19 (artykuł redakcyjny)
2. Drucker P. R, Innovation and Entrepreneurship, Harper-Collins Publishers, New York 1993
3. Feigenbaum A. V, Feigenbaum D. S., The Power of Management Capital, McGraw-Hill Co. Inc., New York 2003
4. Forlicz S., Kaleta A., Różnorodne aspekty procesu zarządzania wiedzą w uczelni wyższej, (www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/l 3 .pdf)
5. Griffin R. W, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1996
6. Konkluzje Rady w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 201 l/C 372/09
7. Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1997, s. 77-78
8. L. Lomnitz, Hierarchy and Peripherality: The Organisation o f a Mexican Research Institute, „Journal Minerva" 1979, Vol. 17, No 4, s. 527-548
9. Mintzberg H., The Structuring of Organizations. A Synthesis of the Research. on Organization Design, Prentice Hali Inc., New York, 1979
10. Mintzberg H., Structure In 5's: A Synthesis ofthe Research on Organization Design, „Management Science" 1980, Vol. 26, No. 3, s. 322-341
11. Pawłowski K., Menedżerskie zarządzanie uczelniami, „Nowe Życie Gospodarcze" 2004, Nr 18, s. 15-16
12. Wawak T., Determinanty jakości kształcenia w świetle nowej strategii rozwoju edukacji w Polsce w latach 2007-2010 oraz nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, s. 5 (http:// tadeusz.wawak.pl/content/deter-minanty-jakosci-ksztalcenia-w-swietle-nowej-strategii-rozwoju-edukacji-w-polsce-w-latac)
13. Wawak T., Jakość zarządzania, s. l (http://tadeusz.wawak.pl/content/jakosc-zarzadzania)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0010-0046
Identyfikatory