Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0010-0043

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Funkcje pomiaru dokonań a wpływ na zachowanie członków organizacji

Autorzy Chudykowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ostatecznym rezultatem, wynikającym z pomiaru dokonań, powinna być poprawa wyników funkcjonowania organizacji, a w konsekwencji realizacja wizji, czy też w krótszym okresie - strategii przedsiębiorstwa. Zdarza się jednak, że w organizacjach, gdzie wdrożony jest system (bądź jego elementy), dochodzi do sytuacji, w których pracownicy, będąc rozliczani z wartości konkretnych mierników, dokonują działań niepożądanych z punktu widzenia misji i strategii przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł ma na celu rozpatrzenie funkcji systemu pomiaru dokonań, jako narzędzia prowadzącego pracowników (również kadry menedżerskiej) ku realizacji celów organizacji oraz przeanalizowanie wspomnianych zaburzeń w funkcjonowaniu systemu pomiaru dokonań i działań szkodliwych dla wzrostu i rozwoju organizacji, a spowodowanych, podsyconych lub niewygaszonych poprzez działanie systemów pomiaru dokonań.
Słowa kluczowe
PL pomiar dokonań  
EN performance measurement  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2012
Tom R. 44, nr 2
Strony 35--40
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Chudykowska, M.
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
1. Behn R. D; Why measure performance? Different purposes require different measures; Public Administration Review; Sep/Oct 2003
2. Citroen C.L.; The role o f information in strategie decision-making; International Journal of Information Management; 2011
3. Chudykowska M.; Perspektywa klienta w wybranych koncepcjach pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa; Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2011
4. Eccłes R. G.; The Performance Measurement Manifesto; Harvard Business Review 1991
5. Hamrol A.; Zarządzanie jakością z przykładami; Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
6. Herzberg E; One more time: How do you motivate employees?; Harvard Business Review 2003 - przedruk z HBR 1968
7. Kapłan, Norton; The Balance Scorecard - Measure that driver performance; Harvard Business Review 1992
8. Kapłan, Norton; Strategiczna Karta Wyników, Jak przełożyć strategię na działanie; Wydawnictwo Naukowe PWN 2001
9. Keegan, D.P, Eiler, R.G., Jones, C.R., Are your performance measures obsolete?, Management Accounting, 1989
10. Kerr D. L.; The Balanced Scorecard in the Public Sector; Performance Magazine 2002
11. Kerr S.; On the folly of rewarding A, while hoping for B; The Academy of Management Journal; 1975
12. Kerssens van Drongelen IC, A. Cook; Design principles for the development of measurement systems for research and development processes; R&D Management, 1997
13. Lazenby S.; How to motivate employees: what research is telling us; Public Management 2008
14. Luneski C.; Some Aspects of the Meaning of Control; The Accounting Review, Vol. 39, No. 3 (Jul., 1964)
15. Mazzola P, Kellermanns RW; Handbook of research on strategy process; Edward Elgar Publishing Limited 2010
16. Mento A. J, Raymond M Jones, Walter Dirndorfer; A change management process: Grounded in both theory and practice; Journal of Change Management; Aug 2002
17. Neely A. Measuring Business Performance, The Economist Books 1998
18. Neely A., C. Adams, M. Kennerley; The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success; Pearson Education 2002
19. Nita B.; Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2009
20. Robson; Implementing aperformance measurement system capable of creating a culture of high performance; International Journal of productivity and performance management; 2005
21. Theurer J.; Seven pitfalls to avoid when establishing performance measures; Public Management 1998
22. Van Thiel S., EL. Leeuw; The performance paradox in the public sector; Public Performance & Management Review, Vol. 25 No. 3, March 2002
23. Wilson D., B. Croxson, A. Atkinson; What gets measured gets done; Policy Studies, Volume 27, Number 2, June 2006
24. Woodburn D.; Engaging marketing in performance measurement; Measuring Business Excellence; 2004;
25. Zuitner, Mazur; The Kano model: Recent development; The Eighteenth symposium on ąuality function deployment; Texas 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0010-0043
Identyfikatory