Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0010-0037

Czasopismo

Problemy Jakości

Tytuł artykułu

Offshoring jako strategia globalnego pozyskiwania zasobów

Autorzy Macias, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Offshoring as global resourcing strategy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W międzynarodowej literaturze ekonomicznej globalne pozyskiwanie zasobów jest zwykle definiowane za pomocą terminów outsourcingu i offshoringu. Offshoring uważany jest za nową "falę" na świecie. Jednym z doniosłych efektów postępującej integracji gospodarki światowej jest rosnące znaczenie możliwości wykorzystywania offshoringu i źródeł zewnętrznych (outsource) w kreowaniu wartości działań biznesowych. W wielu sektorach, przedsiębiorstwa są zdolne do dezagregacji swoich łańcuchów wartości na mniejsze części. Proces ten pozwala na względnie niezależne podejście do profilu idealnej lokalizacji przedsiębiorstwa poprzez offshoring i delokalizację oraz strategie kontroli (poprzez Outsourcing). Artykuł prezentuje nowe modele biznesu w okresie globalizacji, istotę, motywy oraz kierunki geograficzne offshoringu.
EN In International economic literature global resourcing is usually defined in terms of outsourcing and offshoring. Offshore is the next "wave" in the world. One important effect of the increasing integration of the world economy is the rising importance of possibilities to offshore and outsource value - creating activities. In many industries, firms are able to disagregate their value chains into smaller parts. This process allows for a less path - dependent approach to the firm's ideal location profile (through offshoring and relocation) and control strategies (through outsourcing). The article presents new business models in globalization, the essence, reasons and geographical directions of offshoring.
Słowa kluczowe
PL offshoring   outsourcing  
EN offshoring   outsourcing  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Problemy Jakości
Rocznik 2012
Tom R. 44, nr 2
Strony 9--13
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Macias, J.
  • Katedra Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
Bibliografia
1. Acocella N., Economic Policy in the Age of Globalization, Cambridge University Press 2005.
2. Contractor F. J., Kumar V, Kundu S. K., Pedersen T., Reconceptualizing the Firm in a World of Outsourcing and Offshoring: The Organizational and Geographical Relocation Of High - Value Company Functions, "Journal of Management Studies" 2010, vol. 47, no. 8.
3. Doh J. P, Bunyaratavej K., Hahn E., Separable but Not Equal: The Location Determinants of Discrete Services Offshoring Activities, „Journal of International Business Studies" 2009, vol. 40.
4. Dunning J. H., Towards a New Paradigm of Development: Imphcations for Determinants of International Business, "Transnational Corporations" 2006, vol. 15.
5. Grzanka R., Umiędzynarodowienie sektora usług, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 7/ 8.
6. Karwowski ]., Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010.
7. Kearney A. T., Global Services Location Index 2006.
8. Manning S., Massini S., Lewin A. Y., A Dynamie Perspective on Next - Generation Offshoring: The Global Sourcing of Science and Engineering Talent, 'The Academy of Management Perspectives" 2008, vol. 22, no. 3.
9. Mudambi R., Venzin M., The Strategie Nexus of Offshoring and Outsourcing Decisions, "Journal of Management Studies" 2010, vol. 47, no. 8.
10. Pakulska T, Poniatowska-Jaksch M., Globalne pozyskiwanie zasobów-zarys problemu, „Gospodarka Narodowa" 2008, nr l/ 2.
11. Robinson M., Kalakota R., Offshore Outsourcing. Business Models, ROI and Best Practices, Mivar Press Inc., E-business Strategies Inc. 2004, s. l.
12. Steger M. B., Globalization. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2003.
13. Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared Services centers, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
14. Welsum van D., Reif X., Potential Offshoring: Evidence from Selected OECD Countries, "Brookings Trade Forum 2005", Brookings Institution, Washington 2005.
15. Welsum van D., Reif X., The Share of Employment Potentially Affected by Offshoring - Ań Empirical Investigation, OECD, Paris 2006, s. 6.
16. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, UNCTAD, Geneva 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0010-0037
Identyfikatory