Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0009-0009

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Recycling of automotive lighting — effect of UV cured coating contaminants on polycarbonate toughness

Autorzy Rybnicek, J. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
PL Recykling elementów oświetlenia samochodowego — wpływ zanieczyszczeń pochodzących od powłok utwardzanych promieniami UV na wytrzymałość uzyskiwanego poliwęglanu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This work presents studies on the impact of the coating on reprocessed polycarbonate (PC) in order to evaluate changes in the fracture behavior and toughness of polycarbonate. The comparison of instrumented and non-instrumented impact testing methods is given. The fracture mechanics parameters such as dynamic strain energy release rate (GId), and fracture toughness (KId) where determined. The coating creates non-homogeneously dispersed particles, which act as stress concentrators facilitating multiple crazing and causing embrittlement of the material. The fracture toughness was diminished only slightly and was accompanied with the rise of dynamic yield stress (sd) and dynamic flexural modulus (Ed). The heat deflection temperature (HDT), melt volume flow rate (MVR) and density were affected only marginally in comparison to recycled polycarbonate without coating contaminants.
PL Z poliwęglanu (PC) wykonano metodą formowania wtryskowego soczewki, na które następnie nanoszono utwardzaną promieniami UV powłokę. Później materiał przetwarzano poprzez rozdrabnianie i formowanie próbek do badań wytrzymałości. Materiał przetwarzano jednokrotnie (próbka PC1) lub dwukrotnie w taki sam sposób (próbka PC2). Zbadano wytrzymałość przygotowanych próbek, a dodatkowo, w celu porównania badano również nieprzetwarzaną próbkę (próbka PC0) oraz próbkę uzyskaną przez przetworzenie złomu technologicznego PC (próbka PC1C) (tabela 1). Pomiary odporności na pękanie uzyskanych materiałów wykonano metodami instrumentalnymi (Charpy'ego) i nieinstrumentalnymi (Izoda). Określano wartości dynamicznego współczynnika uwalniania energii (GId) (rys. 5) i odporności na kruche pękanie (KId) (rys. 6). Pozostałość powłok w materiałach przetwarzanych powoduje powstanie niejednorodnie zdyspergowanych cząstek, które ułatwiają wielokrotne spękania i zwiększają kruchość materiału. Odporność na kruche pękanie zmniejszała się jednak tylko nieznacznie i towarzyszył temu wzrost dynamicznej granicy plastyczności (sd) i dynamicznego modułu sprężystości przy zginaniu (Ed) (rys. 6). Współczynnik odkształcalności termicznej (HDT) (rys. 2), objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) i gęstość (rys. 1) badanych próbek zmieniała się w niewielkim stopniu w porównaniu z wartościami charakteryzującymi próbkę PC0, nie zawierającą zanieczyszczeń pochodzących z powłok.
Słowa kluczowe
PL poliwęglan   przetwarzanie   powłoka poliuretanowo-akrylowa modyfikowana krzemem   odporność na kruche pękanie   dynamiczny współczynnik uwalniania energii  
EN polycarbonate   reprocessing   silicon-modified polyurethane acrylate coating   fracture toughness   dynamic strain energy release rate  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2011
Tom T. 56, nr 11-12
Strony 849--855
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Rybnicek, J.
  • Czech Technical University in Prague, Innovation Centre for Diagnostics and Application of Materials (ICDAM) Karlovo nam. 13,121 35 Prague 2, Czech Republic, jan.rybnicek@fs.cvut.cz
Bibliografia
1. Bledzki A. K., Kubiak A.: Polimery 1996, 41, 496.
2. Bledzki A. K.: Kunstoffe Plast Europe 1997, 87, 17.
3. Liu Z. Q., Cunha A. M. J.: Appl. Polym. Sci. 2000, 77, 1393.
4. Abbas K. B.: Polym. Eng. Sci. 1980, 20, 376.
5. Bernardo C. A.: “In Frontiers in the Science and Technology of Polymer Recycling” (Ed. Akovali G.), Kluwer Academic Publishers, 1998, p. 215.
6. Benardo C. A., Cunha A. M., Olifeira M. J.: Polymer Recycling 1996, 2, 237.
7. Mantia F. P.: “In Frontiers in the Science and Technology of Polymer Recycling” (Ed. Akovali G.), Kluwer Academic Publishers, 1998, p. 249.
8. Equiazábal J. I., Nazábal J.: Polym. Eng. Sci. 1990, 30, 527.
9. Shea J. W., Aloisio C., Cammons R. R.: in “Proceedings of Annual Technical Conference (ANTEC)”, 1975, p. 614.
10. Shea J.W., Nelson E. D., Cammons R. R.: in “Proceedings of Annual Technical Conference (ANTEC)”, 1977, p. 326.
11. Bledzki A. K., Orth P., Tappe P.: Polimery 1999, 44, 413.
12. Bledzki A. K., Orth P., Tappe P.: Polimery 1999, 44, 275.
13. Platti E., Williams J. G.: Polym. Eng. Sci. 1975, 15, 470.
14. Barkley D., Akay M.: Polym. Test. 1992, No. 11, 249.
15. Grellmann W., Seidler S.: “Deformation and Fracture Behaviour of Polymers”, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0009-0009
Identyfikatory