Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0009-0008

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Proekologiczne dyspersyjne modyfikacje powierzchni materiałów celulozowych. Cz. I, Otrzymywanie i właściwości powłokotwórczych wodnych dyspersji wosku Candelilla

Autorzy Romanowska-Osuch, A.  Bartkowiak, A. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Proecological dispersions for surface modification of cellulosic materials. Part I, Preparation and properties of aqueous film-forming dispersions of Candelilla wax
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Otrzymano 25-proc. wodne dyspersje naturalnego, hydrofobowego wosku Candelilla z udziałem różnych emulgatorów, tj.: małocząsteczkowych (o charakterze anionowym bądź niejonowym) lub wielkocząsteczkowych (białka bądź polisacharydu). Układy przygotowywano stosując homogenizację ultradźwiękową, a uzyskane powłokotwórcze emulsje wykorzystywano do modyfikacji powierzchniowej „wewnętrznej”, porowatej strony materiału celulozowego (tektury). Wytworzone emulsje połączono z biopolimerowym nośnikiem (solą sodową oktenylobursztynianu skrobiowego — skrobia OSA) otrzymując kompozycję powłokotwórczą o lepkości umożliwiającej tworzenie powłok dobrej jakości. Emulsje wytworzone z udziałem białka sojowego lub emulgatora anionowego charakteryzowały się większą niż pozostałe homogenicznością, najlepsze zaś właściwości barierowe wykazywały układy z dodatkiem emulgatora niejonowego Tween 20. Na podstawie wymiarów cząstek stwierdzono, że najkorzystniejszymi warunkami otrzymywania emulsji w układzie wosk Candelilla/woda są: temperatura 90 °C oraz czas sonifikacji równy 5 min. Najstabilniejszym okazał się układ 25-proc. emulsji wosk Candelilla/woda z zawartością 4 % emulgatora Tween 20.
EN Aqueous dispersions (25 %) of natural hydrophobic Candelilla wax has been prepared with various emulsifiers: low molecular (non-ionic and anionic) and macromolecular (protein and polysaccharide). The dispersions were obtained using ultrasonic homogenization, and the resulting emulsions were applied for the modification of porous „inner” side of cellulosic material (paperboard). By mixing the emulsions with biopolymer carrier (starch sodium octenyl succinate — OSA), film-forming compositions were obtained, having an appropriate viscosity to form high-quality coatings. More homogeneous emulsions were prepared using soy protein and anionic emulsifier, while the systems with non-ionic emulsifier Tween 20 showed the best barrier properties. Particle size measurements indicated that the most favourable conditions for obtaining Candelilla emulsions were: temperature of 90 °C and sonication time of 5 minutes. The most stable dispersion was obtained using 25 % Candelilla wax/water emulsion containing 4 % emulsifier Tween 20.
Słowa kluczowe
PL emulsje powłokotwórcze   biopolimery   wosk Candelilla   emulgatory   ultradźwięki   materiały celulozowe  
EN film-forming emulsions   biopolymers   Candelilla wax   emulsifiers   ultrasound   cellulosic materials  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2011
Tom T. 56, nr 11-12
Strony 841--848
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Romanowska-Osuch, A.
autor Bartkowiak, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, ul. Klemensa Janickiego 35, 71-270 Szczecin, abartkowiak@zut.edu.pl
Bibliografia
1. Drzewińska E., Rogaczewski Z. w pracy zbiorowej: "Opakowania żywności" (red. Czerniawski B., Michniewicz J.), Agro Food Technology, Czeladź 1998.
2. Werner A.: Przegląd Papierniczy 2008, 64, 598.
3. Żakowska H.: "Recykling odpadów opakowaniowych", COBRO, Warszawa 2005.
4. Fornalski Z.: Przegląd Papierniczy 2006, 62, 647.
5. Fornalski Z., Godlewska K.: Przegląd Papierniczy 2007, 63, 601.
6. Żakowska H.: "Opakowania biodegradowalne", COBRO, Warszawa 2003.
7. Jakucewicz S.: Opakowanie 2006, 2, 36.
8. Piecyk L.: Opakowanie 2008, 3, 34.
9. Żakowska H.: Opakowanie 2008, 5, 14.
10. Greener Donhowe I., Fennema O.: J. Am. Oil Chem. Soc. 1993, 70, 867.
11. Śliwiński A.: "Ultradźwięki i ich zastosowanie", WNT, Warszawa 2001.
12. Mason T. J., Paniwnyk L., Lorimer J. P.: Ultrason. Sonochem. 1996, 3, 253.
13. Rousseau D.: Food Res. Int. 2000, 33, 3.
14. Leal-Calderon F., Thivilliers F., Schmitt V.: Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 2007, 12, 206.
15. Vanapalli S. A., Palanuwech J., Coupland J. N.: Agric. Food Chem. 2002, 50, 5089.
16. Hernandez E., Baker R. A.: J. Food Sci. 1991, 56, 1382.
17. Schmitt V., Cattelet C., Leal-Calderon F.: Langmuir 2004, 20, 46.
18. Weiss J., McClements D. J.: Langmuir 2000, 16, 5879.
19. Stauffer C. E.: "Emulgatory", WNT, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0009-0008
Identyfikatory