Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0009-0006

Czasopismo

Polimery

Tytuł artykułu

Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników na właściwości ochronne usieciowanego uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

Autorzy Krzemińska, S.  Rzymski, W. M. 
Treść / Zawartość http://www.ichp.pl/polimery
Warianty tytułu
EN Effects of the conditions of solvent interactions on the protective properties of crosslinked hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbadano wpływ różnorodnych warunków oddziaływania niepolarnego cykloheksanu lub polarnego octanu butylu na polarny, usieciowany nadtlenkiem dikumylu kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR), nienapełniony bądź z udziałem 5 cz. mas./100 cz. mas. HNBR glinokrzemianowego nanonapełniacza warstwowego, lub też 4,4 cz. mas./100 cz. mas. HNBR konwencjonalnej sadzy N550, na jego właściwości barierowe. Oceniano je na podstawie czasu przebicia próbki badanego elastomeru przez polarną bądź niepolarną ciecz. Stwierdzono, że czas przebicia usieciowanego HNBR przez rozpuszczalnik, niezależnie od obecności i rodzaju napełniacza, jest dłuższy w warunkach wielokrotnego kontaktu przerywanego (tpPN) niż w warunkach jednokrotnego kontaktu ciągłego o 40—100 min w przypadku cykloheksanu (tp = 260— 325 min) i o 40—80 min w przypadku octanu butylu (tp = 33—75 min). Wartość tpPN zależy od warunków wielokrotnego oddziaływania, w tym od długości przerwy (10 lub 20 min) między kolejnymi cyklami kontaktu, a także od rodzaju napełniacza. Dodatek do usieciowanego HNBR warstwowego nanonapełniacza glinokrzemianowego, w większym niż sadza stopniu wydłuża czas przebicia próbki przez polarny octan butylu.
EN Effect of various interaction conditions of solvents (non-polar cyclohexane and polar butyl acetate) with polar, dicumyl peroxide-crosslinked, acrylonitrile-butadiene rubber (HNBR) — unfilled, containing layered aluminosilicate nanofiller (5.0 phr) or conventional carbon black N550 (4.4 phr), on the barrier properties of HNBR was studied. The barrier properties were analysed on the basis of breakthrough time of crosslinked rubber by polar or non-polar solvent (Fig. 1—3). It has been found that, irrespective of the presence and the kind of filler, the breakthrough time of crosslinked HNBR by cyclohexane in the conditions of repeated intermittent contact (tpPN) is longer for 40—100 min, and by butyl acetate for 40—80 min, than for single continuous contact exposure: tp = 260—325 min (cyclohexane) and tp = 33—75 min (butyl acetate) (Table 1). The tpPN value depends on the conditions of multiple exposure to the solvent, the time elapsed between subsequent contacts with solvent (10 or 20 min) as well as on the kind of filler incorporated. The addition of layered aluminosilicate nanofiller increases the breakthrough time of crosslinked HNBR by polar butyl acetate to a greater extent than in the case of carbon black.
Słowa kluczowe
PL uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy   przenikanie substancji chemicznych   wielokrotne oddziaływanie rozpuszczalników   czas przebicia   elastyczne materiały barierowe   odzież ochronna  
EN hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber   permeation of chemicals   multiple exposure to solvents   breakthrough time   elastic barrier materials   protective clothing  
Wydawca Instytut Chemii Przemysłowej
Czasopismo Polimery
Rocznik 2011
Tom T. 56, nr 11-12
Strony 828--833
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Krzemińska, S.
autor Rzymski, W. M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Zakład Ochron Osobistych, ul. Wierzbowa 48, 90-130 Łódź., rzymski@p.lodz.pl
Bibliografia
1. PN-EN 6529:2005: Odzież ochronna. Ochrona przed substancjami chemicznymi. Wyznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów.
2. Schwope A., Goydan R., Carroll T.: Proc. "III Scandinavian Symposium on Protective Clothing Against Chemicals and Other Health Risks (NOKEBETEF III)", Lyngby/Kopenhaga, Dania 1989, mat. konf., str. 11.
3. Gao P., El-Ayouby N., Wassel J. T.: Am. J. Ind. Med. 2005, 47, 131.
4. Vahdat N., Delaney R.: Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 1989, 50(3), 152.
5. Krzemińska S., Rzymski W. M.: Elastomery 2007, 5(5), 3.
6. Krzemińska S., Rzymski W. M.: Polimery 2008, 53, 60.
7. Krzemińska S., Rzymski W. M.: Przem. Chem., wysłano do druku.
8. Rzymski W. M., Srogosz A.: Elastomery 1996, 1(1), 11.
9. Rzymski W. M., Wolska B.: Plast. Rev. 2001, 7, 76.
10. Rzymski W. M., Jentzsch J., Srogosz A.: Plaste Kautschuk 1994, 41, 19.
11. Bociong K., Rzymski W. M.: Polimery 2009, 54, 370.
12. Barton A. F. M.: Chem. Rev. 1975, 75(6), 751.
13. Sheehan C. J., Bisio A. L.: Rubb. Chem. Technol. 1966, 39, 149.
14. Barton A. F. M.: "Handbook of Solubility Parameters and Other Cohesion Parameters", CRC Press Inc., Boca Raton, Florida 1983.
15. Krzemińska S.: Pol. J. Appl. Chem. 2007, 1--2, 49.
16. Krzemińska S., Rzymski W. M.: J. Phys: Conf. Ser. 2009, 146, 012007 (6pp).
17. Krzemińska S.: "Badanie właściwości barierowych wybranych elastomerów stosowanych do środków ochrony indywidualnej", praca doktorska, Centralny Instytut Ochrony Pracy -- PIB, Warszawa 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0009-0006
Identyfikatory