Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0002-0036

Czasopismo

Biuletyn Instytutu Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Możliwości usuwania nadmiaru żelaza z siluminów metodą segregacji grawitacyjnej wydzieleń faz bogatych w żelazo

Autorzy Sęk-Sas, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibilities of removing excess iron from silumins by the method of gravity segregation of the precipitates of iron-rich phases
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na podstawie przeglądu literatury podano skład chemiczny międzymetalicznych faz zawierających żelazo, występujących w układzie Al-Fe-Si i Al-Fe-Mn-Si oraz niektóre ich właściwości. Opisano przebieg prób technologicznych usuwania nadmiaru żelaza ze stopów AlSi11, zawierających około 3% żelaza na drodze wydzielania i sedymentacji cząstek pierwotnych faz bogatych w żelazo, w zależności od zmiennych parametrów temperaturowo-czasowych procesu przeprowadzonego w specjalnym urządzeniu laboratoryjnym. Wykazano korzystny wpływ dodatku manganu, w ilości 0,5% wag., na przebieg procesu. Na podstawie obserwacji mikroskopowych i oznaczenia składu chemicznego faz, metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDS, wykazano powstanie pierwotnych faz bogatych w żelazo o zróżnicowanej morfologii w zależności od składu stopu AlSi11 (dodatku manganu) i warunków procesu. Fazy te, o gęstości większej niż gęstość ciekłego stopu, opadają pod wpływem siły grawitacji i obniżają zawartość żelaza. Powstający na dnie urządzenia osad może być usunięty. Obniżono zawartość żelaza w stopie AlSi11 Fe3 (bez dodatku manganu) z 3% do 1,5%, a w stopie AlSi11Fe3 z dodatkiem 0,5% wag. manganu z 3% do 1,2%. Uzyskano stop AlSi11, nadający się do odlewania ciśnieniowego. Podano wstępne wytyczne do ciągłego procesu usuwania żelaza z siluminów.
EN Basing on literature review, the chemical composition of iron-containing intermetallic phases present in Al-Fe-Si and Al-Mn-Si alloys was given along with some properties of these alloys. The technological trials were described, and the process of removing excess iron from AlSi11 alloy containing about 3% Fe by precipitation and sedimentation of the particles of iron-rich primary phases under variable temperature- and time-related process parameters earned out in special laboratory equipment was related. The favourable effect of manganese addition in an amount of 0.5% by weight on the process run was indicated. Basing on observations under the microscope and determination of the chemical composition of phases, the method of X-ray microanalysis EDS was used to trace the formation of primary iron-rich phases of varied morphology, depending on the composition of AlSi11 alloy (manganese addition) and process conditions. These phases, characterised by the gravity higher than the gravity of molten alloy fall down under the effect of gravity forces, thus reducing the content of iron. The sediment collected on the bottom of the equipment can easily be removed. The iron content in AlSi11Fe3 alloy (without Mn addition) was reduced from 3% to 1.5%; in AlSi11Fe3 alloy with 0.5% by weight Mn iron content was reduced from 3% to 1.2%. Consequently, an AlSi11 alloy was produced suitable for pressure die casting. Some preliminary guidelines for the continuous process of iron removal from silumins were given.
Słowa kluczowe
PL stop Al-Si   żelazo   faza międzymetaliczna   segregacja grawitacyjna   mikrostruktura  
EN Al-Si alloy   iron   intermetallic phase   gravity segregation   microstructure  
Wydawca Instytut Odlewnictwa
Czasopismo Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
Rocznik 2001
Tom R. 4, nr 3
Strony 4--17
Opis fizyczny fot., rys., wykr., Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Sęk-Sas, G.
  • Instytut Odlewnictwa, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT4-0002-0036
Identyfikatory