Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0043

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Starsi użytkownicy dróg - bariery i propozycje rozwiązań w opinii ekspertów polskich i europejskich w świetle badań projektu SIZE

Autorzy Żakowska, L.  Kubiak, M. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Older users of roads - barriers and proposal of solutions in opinion of polish and european experts and in the light of research project SIZE
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje wyniki projektu naukowo-badawczego SIZE, obejmujące studia ilościowe opinii ekspertów na temat warunków mobilności osób starszych w Europie. Przedstawione analizy dotyczą tylko tej części badań, która jest bezpośrednio związana z infrastrukturą dróg w odniesieniu do warunków poruszania się osób starszych. Wyniki badań są efektem współpracy naukowej ośmiu europejskich instytucji naukowo-badawczych specjalizujących się w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, drogownictwie i transporcie, psychologii i socjologii oraz gerontologii.
EN The results of research project SIZE consisting of quantity study of experts' opinions on mobility condition of older people in Europe are presented in the paper. The analysis refers to only this part of research, that is directly connected with road infrastructure and conditions of older people mobility. The results of research have been got out of collaboration among eight European institutions the specialist of physical planning, and urbanization, road engineering and transportation, psychology, sociology and gerontology.
Słowa kluczowe
PL SIZE   mobilność   senior  
EN SIZE   mobility   senior  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 381--405
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Żakowska, L.
autor Kubiak, M.
Bibliografia
[1] Żakowska L. Kubiak M., Warunki ruchu seniorów na drogach w świetle badań projektu SIZE. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie, nr 115 (s. 309 –317).
[2] Żakowska L. Kubiak M., Warunki mobilności osób starszych w Europie – podsumowanie stanu wiedzy na podstawie badań projektu SIZE. Transport Miejski i Regionalny 12/2004 (s. 31-34).
[3] www.size-project.at
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0043
Identyfikatory