Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0042

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Ocena cech powierzchniowych nawierzchni drogowej przez kierujących - wnioski do projektowania

Autorzy Zygmunt, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Evaluation of surface features of road pavement by drivers - conclusions for designing
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat prezentuje wyniki badań ocen stanu nawierzchni drogowej dokonywanych przez kierujących pojazdami oraz wpływu tych ocen na działania podejmowane przez użytkowników dróg. Wnioski z niniejszych badań adresowane są przede wszystkim do administracji drogowej odpowiedzialnej za utrzymanie dróg oraz do instytucji odpowiedzialnych za szkolenie kierowców. Badania wykonano w 1999 roku na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu badawczego Nr 9T12C00415 pt. Ocena zależności pomiędzy faktycznym a ocenianym przez kierujących pojazdami stanem jezdni drogowej oraz wpływ stanu jezdni na styl jazdy przyjmowany przez kierowców, finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych. Kierownikiem projektu badawczego był autor referatu, a głównym wykonawcą mgr inż. Mirosław Bajor.
EN The results of research on the stage of road pavement accomplished by drivers and the influence of that evaluation on activities undertaken by road users have been presented in the paper. The conclusions from the research have been addressed the most of all to the road authorities responsible for road maintenance and to institutions responsible for training the drivers. The research was run in 1999 at Cracow University of Technology as a research project No 9T12C00415 titled "Assessment of dependence between actual and estimated by drivers stage of road pavement and its influence on style of drive admitted by drivers" financed by State Committee for Scientific Research.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnie drogowe   ocena stanu   kierujący pojazdem  
EN road surface   driver  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 359--380
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Zygmunt, A.
Bibliografia
[1] Klim M., Szczęsna J., Szrajber W., Wstępna analiza wyników pomiarów współczynnika sczepności wybranych odcinków sieci dróg państwowych. Prace IBDiM 3/83
[2] Sybilski D., Mechowski T., Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, a technologia wykonania warstwy ścieralnej. Prace IBDiM 3-4/98
[3] Zawadzki J., Odporność na polerowanie się grysów w nawierzchniach drogowych. Prace IBDiM 2/78
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0042
Identyfikatory