Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0041

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Projektowanie urządzeń dla pieszych i rowerzystów poza terenami miejskimi oraz urządzenia towarzyszące - przystanki, MOP-y i parkingi

Autorzy Zalewski, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy referat przedstawia zasady projektowania urządzeń dla pieszych i rowerzystów poza terenami miejskimi oraz wybranych urządzeń obsługi uczestników ruchu, w tym: przystanków, MOP-ów i zatok parkingowych. Decydującym kryterium projektowym dla większości tych urządzeń jest prędkość potoku ruchu oraz natężenie ruchu samochodowego. Natężenie ruchu pieszego i rowerowego w projektowaniu urządzeń dla tych kategorii ruchu jest kryterium pomocniczym. Poprawa stanu funkcjonowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonach ich usytuowania urządzeń obsługi ruchu i prowadzenia dróg dla pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg powinno następować różnorodnymi środkami, w tym środkami technicznymi i organizacyjnymi organizacji ruchu, prawnymi, przestrzennymi oraz przez działania edukacyjne.
Słowa kluczowe
PL ruch pieszy   ruch rowerowy   urządzenia  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 335--358
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Zalewski, A.
  • Politechnika Łódzka
Bibliografia
[1] Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie cz. II: zagadnienia techniczne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa, Warszawa 2002
[2] Rozporządzenie MTiGM warunków dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430
[3] Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63 poz. 35
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003r. w szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach i załączniki 1-4 do ww. rozporządzenia, Dziennik Ustaw RP, załącznik do nr 20, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
[5] Ruch drogowy 2000. Biur Projektowo – Badawcze dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt – Warszawa, Warszawa 2001
[6] Schnabel W., Lohse D., Grundlagen der Strassenverkehrstechnik und der Verkehsplanung. Velang fuer Bauwessen, 1977
[7] Sign up for the Bike. CROW (Centre for Research and Contact Standarization in Civil nd Traffic Engineering), The Netherlands, 1996
[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, Dz. warunków. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami
[9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami
[10] Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej WPD-1. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995
[11] Wytyczne projektowania dróg III i IV klasy technicznej WPD-2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995
[12] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001
[13] www.ecf.com – strona internetowa Europejskiej Federacji Cyklistów,
[14] Zalewski A., Koncepcja miejsc obsługi podróżnych na autostradach w świetle doświadczeń francuskich. Wybrane zagadnienia budownictwa komunikacyjnego, Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa 1981,
[15] Zalewski A., Miejsca obsługi podróżnych na drogach szybkiego ruchu. Drogownictwo 9/1979.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0041
Identyfikatory