Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0040

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Uwzględnianie potrzeb niepełnosprawnych i osób starszych w projektowaniu

Autorzy Woźniak, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Regard to necessities of handicapped and older people in designing
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polska znajduje się obecnie w okresie wzmożonej ilościowo budowy i przebudowy sieci drogowej na dużą, niespotykaną dotychczas skalę. Jest to szansa na stworzenie infrastruktury drogowej, która sprosta wymaganiom następnych pokoleń. Istotne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku możliwości pełnego uczestnictwa w różnych sferach życia społecznego, w tworzeniu warunków bezpiecznego i niezależnego życia, pomoc w rozwoju przez ułatwianie zaspokajania potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych. Projektując rozwiązania komunikacyjne należy pamiętać, że niepełnosprawni uczestniczą w ruchu zarówno jako piesi, pasażerowie a także jako kierowcy.
EN At present it is a period of intensive quantitatively construction and reconstruction of road network at large and never met before scale. It is a chance for such creation the road infrastructure, that will meet requirements in future. It is essential to provide for handicapped and older people the possibilities of full participation in various sphere of social life and creation the conditions for safe and independent life, help by provision health, education and cultural needs. Designing transportation solutions it is required to remember that handicapped people take part in traffic not only as pedestrians and passengers but as drivers as well.
Słowa kluczowe
PL projektowanie dróg   senior   niepełnosprawni  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 313--334
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Woźniak, A.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z dnia 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776.
[2] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2002 r.
[3] Henzler M., Więcej dziadków niż wnuków. Polityka nr 49/2002.
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku
[5] Grzegorczyk A., Jamrozik K., Będziemy coraz starsi. Opracowanie:, Sekretariat BRD, MtiGM.
[6] Jaranowska K., Osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim. Warszawa 1996.
[7] Budny J., Projektowanie dla wszystkich.
[8] Serbeńska A., Czerniak M., Z perspektywy chodnika. Polskie drogi kwiecień 2000.
[9] Czerniak M., Gajewska B., Świder A., Słupki i skrzynie na drodze dla pieszych. Transport miejski i regionalny nr 4/2004.
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 października 2002r.
[11] Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
[12] Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Instrukcja obliczania. Katedra Budowy Dróg i Inżynierii ruchu Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Warszawa 2004 r.
[13] Forster R., Źródła sztucznego światła. www. Przewody.pl
[14] Więcej światła dla starszych kierowców. Highways. April 2004 (źródło: Drogownictwo 2/2005).
[15] Alkohol a bezpieczeństwo transportu. Tłum. Magdalena Ślósarska, Rok: 2001, Czasopismo: Alkohol i Nauka, Numer: 13, Źródło: Alcohol Alert, nr: 52, Kwiecień 2001, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. http://www.niaaa.nih.gov/
[16] Guidelines and Recommendations to Accommodate Older Drivers and Pedestrians, Publication No. FHWA-RD-01-051, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0040
Identyfikatory