Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0037

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wymagania przeciwpożarowe dla dróg w świetle obowiązujących przepisów. Ratownictwo drogowe realizowane na co dzień przez jednostki straży pożarnej na przykładzie woj. Małopolskiego

Autorzy Siekanka, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Fire regulations for roads in the light of regulations being in force. Road rescue executed everyday by fire brigade on case of Malopolska province
Konferencja Fire regulations for roads in the light of regulations being in force. Road rescue executed everyday by fire brigade on case of Malopolska province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat zawiera: aktualne regulacje prawne dotyczące dróg z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagania techniczno-budowlane dla dróg pożarowych i zasady uzgadniania ich pod względem ochrony przeciwpożarowej, wymagania dla dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Zawiera również materiały dotyczące realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działań ratowniczych na drogach woj. małopolskiego.
EN Present law regulations toward road fire protection, technical and construction demands for fire roads and the rules of their settlement under fire precaution, demands for roads and road engineering objects in the field of widely understood fire protection have been presented in the paper. The events concerning executed by fire brigades rescue activities along roads of Małopolska province have been also given.
Słowa kluczowe
PL ochrona przeciwpożarowa   drogi   wymagania techniczno-budowlane  
EN road fire protection   technical and construction demands   road rescue  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 249--276
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys. , tab.
Twórcy
autor Siekanka, A.
  • ZO/Małopolskiego SITP w Krakowie
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229 z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430)
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr12, poz.116)
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735)
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
[9] Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.)
[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137)
[11] Biuletyny informacyjne KW PSP za lata 2002, 2003 i 2004
[12] Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych. Kraków, Materiały konferencyjne 15-16 kwietnia 2004r.
[13] Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Kraków, Materiały seminaryjne, 4 czerwca 2004r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0037
Identyfikatory