Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0036

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Bierne bezpieczeństwo urządzeń wyposażenia drogi - konieczność zmian podejścia w świetle norm europejskich

Autorzy Schabowski, J.  Kozioł, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Passive safety of road equipment - necessity of new approach in the light of european standards
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowe normy europejskie w odniesieniu do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określają w większości przypadków parametry dynamiczno - funkcjonalne, których spełnienie należy wykazać w czasie różnego rodzaju testów czy badań przeprowadzonych dla danego wyrobu. Niniejszy referat odwołuje się do trzech norm, które dedykowane są dla urządzeń wyposażenia drogi, do których zalicza się: znaki drogowe, konstrukcje wsporcze i systemy ograniczające drogę. Zawarte w nim przykłady są próbą uzasadnienia konieczności wprowadzania i respektowania norm europejskich bardziej z punktu widzenia zjawisk (wypadków drogowych), jakie zachodzą na naszych drogach niż tylko z konieczności formalnego dostosowania się do wymagań unijnych.
EN New European standards with regard to devices of road traffic safety define in most cases dynamic and functional parameters that should be fulfilled while various tests and materials testing. The paper refers to three standards dedicated for road equipment like road signs, supporting structures and the systems restricted roadway. The presented examples are an attempt to prove the necessity of implementation and respect the European standards more from the point of events (road accidents) taking place at our roads than only the necessity of formal adjustment to Union demands.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   urządzenia   normy europejskie  
EN road traffic safety   devices   European Standards  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 231--248
Opis fizyczny rys. , tab.
Twórcy
autor Schabowski, J.
autor Kozioł, A.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0036
Identyfikatory