Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0032

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wartości graniczne i dopuszczalne w warunkach technicznych -- problemy w projektowaniu

Autorzy Mieszkowski, P.  Frasik, L. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Admissible and boundary values in technical conditions - problems in designing
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono doświadczenia PSiPD "Klotoida" w stosowaniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Do najczęstszych problemów należą konsekwencje zakresu stosowalności rozporządzenia oraz przyjęte wartości graniczne. Wskazano także błędne lub niekonsekwentne zapisy rozporządzenia.
EN The experiences of PSiPD "Klotoida" in application of ordinance on technical conditions toward public roads and their location have been presented in the paper. The most common problems are the consequences of the range of the ordinance applicability and boundary values undertaken in it. The incorrect and inconsequent legacy of ordinance have been also pointed at.
Słowa kluczowe
PL projektowanie dróg   warunki techniczne   drogi publiczne  
EN road designing   technical conditions   public roads  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 182--194
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., fot.
Twórcy
autor Mieszkowski, P.
autor Frasik, L.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku
[2] Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Część I: Wprowadzenie. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2000
[3] Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Część II: Zagadnienia techniczne. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2002
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),
[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami)
[6] Wytyczne projektowania ulic. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1992
[7] Wytyczne projektowania dróg publicznych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995
[8] Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0032
Identyfikatory