Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0030

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - miejsca zmian szerokości jezdni, sygnalizacja świetlna i inne przykłady rozwiązań systemowych

Autorzy Kania, L. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Possibility to improve road traffic safety - places of roadway width changes, light signalling and other examples of system solutions
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dostosowanie znaków i urządzeń wymaga przeprowadzenia systemowych działań w zakresie zmian w organizacji ruchu na drogach w Polsce. Niektóre z takich działań, koniecznych do przeprowadzenia w najbliższych latach takie, jak uporządkowanie organizacji ruchu w miejscach zmian szerokości jezdni oraz działania zwiększające bezpieczeństwo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną zostały przedstawione w referacie.
EN The adaptation of signs and tools demands activity in the field of road traffic organisation in Poland. Some of such activities, necessary to be run in the next few year, like ordering of traffic organisation in places of roadway width changes and activities towards safety increase at crossings with light signalling have been presented in the paper.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   sygnalizacja świetlna  
EN road traffic safety   traffic lights   roadway width  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 147--170
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Kania, L.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54 poz. 535, Nr 92 poz. 884, Nr 121 poz. 1264, Nr 173 poz. 1808, Nr 273, poz. 2703).
[2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
[4] Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 58 poz. 622 i z 2000 r. Nr 72, poz. 850).
[5] Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych przepisów określających znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (M.P. Nr 16, poz. 120)
[6] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001.
[7] Narożny J., Sygnały – jakie, kiedy, gdzie. Bezpieczne Drogi nr 8 z 2004 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0030
Identyfikatory