Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0026

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wpływ planowania przestrzennego na właściwe projektowanie dróg

Autorzy Dudek, M. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Influence of physical planning on proper road designing
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Planowanie przestrzenne ma bardzo duży wpływ na projektowanie dróg, które powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie można zauważyć niedocenianie procesu planowania przestrzennego przez zarządców dróg, a na tym etapie rozstrzygane są praktycznie takie zagadnienia jak: dostępność dróg, hierarchizacja sieci drogowej, czy też zapewnienie odpowiedniej szerokości pasa drogowego. W późniejszej fazie prac projektowych takie zagadnienia są bardzo trudne do rozwiązania, a niekiedy wręcz niemożliwe.
EN Physical planning influences on road designing. Road designing should follow up to regulations in force and provide proper road traffic safety. Nowadays it is noticed that the physical planning process is underestimated by road managers, although at this stage it is come a decision on the problems as follow: road availability, road network hierarchy, assurance the suitable width of the roadways. At the later stage of the design process such problems are very difficult and sometimes even impossible to be solved.
Słowa kluczowe
PL projektowanie dróg   planowanie przestrzenne  
EN road designing   physical planning  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 101--112
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Dudek, M.
Bibliografia
[1] Tracz M., Kieć M., Dostępność do dróg i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Drogownictwo 7/2003
[2] Tracz M., Kryteria bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu dróg. Drogownictwo 2/2004
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 99.43.430)
[4] Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. 03.80.717)
[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 14 listopada 2003 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. 03.200.1953)
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 04.118.1233)
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 03.164.1587)
[8] Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym gmin – stan prac na dzień 9 listopada 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0026
Identyfikatory