Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0025

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Polskie i unijne normy związane z dyrektywą 89/106EWG w obszarze budowy i wyposażenia dróg

Autorzy Dąbczyński, Z.  Kozioł, W. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Polish and union standards concerning directive 89/106EWG in the field of road construction and equipment
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W opracowaniu autorzy przedstawiają stan prawny związany z harmonizacją norm polskich z normami unijnymi w obszarze wyposażenia drogi w odniesieniu do Dyrektywy 89/106/EWG, dotyczącej wyrobów stosowanych przy budowie i wyposażeniu dróg. Opracowanie obejmuje listę norm oraz metodologię dopuszczania wyrobów do stosowania zgodnie z europejskimi i polskimi regulacjami w tym zakresie.
EN Present legal status with regard to harmonisation of Polish standards to European Union standards in the field of road equipment concerning directive 89/106/EWG, relating to materials used for road construction and equipment have been presented in the paper. The list of standards and methodology of articles permit for application according to European and Polish standards in this field have been also given.
Słowa kluczowe
PL projektowanie dróg   budowa dróg   wyposażenie dróg   unijne normy   polskie normy  
EN road designing   road construction   Polish standards  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 89--100
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Dąbczyński, Z.
autor Kozioł, W.
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z dnia 5 grudnia 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 198, poz. 2041).
5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. nr 32, poz. 571).
6. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ar (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0025
Identyfikatory