Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0023

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Dobre praktyki w projektowaniu węzłów autostradowych a obowiązujące przepisy projektowe

Autorzy Cielecki, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Good practice in motorway junction designing versus project regulations in force
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie autor omawia zasady poprawnego projektowania węzłów autostradowych wynikające nie tylko z obowiązujących przepisów projektowych, ale także z ogólnych zasad dobrego projektowania. Zwraca także uwagę na potrzebę standaryzacji rozwiązań projektowych i wpływu tych rozwiązań na możliwości poprawnego oznakowania.
EN The rules of right designing of motorway junctions getting not only out of project regulations being in force, but of general rules of right designing as well have been described in the paper. The attention has been drawn onto the necessity for standarisation of project solutions and onto influence of these solutions on the possibility of proper signing.
Słowa kluczowe
PL projektowanie węzłów autostradowych  
EN motorway junction designing  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 65--78
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Cielecki, A.
Bibliografia
[1] A Policy on Geometric Design of Rural Highways. American Association of State Highway Officials, Washington, 1965
[2] A Policy on Design of Urban Highways and Arterial Streets. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, 1973
[3] Chrostowska H., Rolla S., Wrześniowski Z., Autostrady. Projektowanie, budowa, ekonomika. WKiŁ, Warszawa, 1975
[4] Węzły drogowe. Redakcja Krystek R. WKiŁ, Warszawa, 1992
[5] Ustawa – prawo budowlane. Dz. U. 207/2003
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 43/1999
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz. U. 12/2002
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 75/2002, 33/2003, 109/2004
[9] Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; część II: zagadnienia techniczne. Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa, Warszawa, 2002
[10] Wytyczne projektowania ulic. GDDP 1992
[11] Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej WPD-1. GDDP 1995
[12] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I. GDDP 2001
[13] Ustawa – prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity. Dz. U. 58/2003
[14] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. 170/2002
[15] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0023
Identyfikatory